32019D0582

Commission Implementing Decision (EU) 2019/582 of 3 April 2019 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of new light commercial vehicles for the calendar year 2017 and for the Volkswagen pool including its members for the calendar years 2014, 2015 and 2016 pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.03 Loft
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 244/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Í samræmi við reglugerð 510/2011 á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að reikna á hverju ári meðal losun koltvísýrings, CO2, auk ákveðinna losunarmarkmiða hvers fyrirtækis sem framleiðir létt atvinnuökutæki. Á grundvelli þessara útreikninga á framkvæmdastjórnin síðan að ákveða hvort einstakir framleiðendur eða nokkrir framleiðendur sem hafa komið sér saman um að vera í samfloti hafi náð þeim markmiðum sem þeim voru sett. Þessir árlegu útreikningar eru gerðir til leiðréttingar og aðlögunar. Þeir byggja á innsendum gögnum og leiðréttingum framleiðendanna sjálfra. Í sumum tilfellum er um að ræða leiðréttingar og breytingar en í öðrum staðfestingu á þeim útreikningum sem þegar hafa verið gerðir. Með þessari ákvörðun eru niðurstöður útreikninganna birtir. Engin bílaframleiðsla á Íslandi eins og hefur ákvörðunin engin áhrif hér á landi eins og stendur. Kostnaður er metinn enginn enda ekki talin þörf á sérstakri innleiðingu.

Nánari efnisumfjöllun

Í samræmi við reglugerð 510/2011 á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að reikna á hverju ári meðal losun koltvísýrings, CO2, auk ákveðinna losunarmarkmiða hvers fyrirtækis sem framleiðir létt atvinnuökutæki. Á grundvelli þessara útreikninga á framkvæmdastjórnin síðan að ákveða hvort einstakir framleiðendur eða nokkrir framleiðendur sem hafa komið sér saman um að vera í samfloti hafi náð þeim markmiðum sem þeim voru sett. Þessir árlegu útreikningar eru gerðir til leiðréttingar og aðlögunar. Þeir byggja á innsendum gögnum og leiðréttingum framleiðendanna sjálfra. Í sumum tilfellum er um að ræða leiðréttingar og breytingar en í öðrum staðfestingu á þeim útreikningum sem þegar hafa verið gerðir.
Með þessari ákvörðun eru niðurstöður útreikninganna birtir.
Í reglugerð ESB nr. 510/2011 setur Evrópusambandið fram markmið sitt um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum. Í 12. gr. gerðarinnar er framkvæmdastjórninni veitt heimild til að samþykkja nýsköpunartækni sem hefur í för með sér minnkun koltvísýringslosunar frá ökutækjum. Slíkt samþykki setur framkvæmdastjórnin fram með sérstakri ákvörðun í hvert sinn um tiltekna tækni sem sótt er um samþykki á.
Markmiðið er að draga úr losun koltvísýrings og er ákvörðunin hluti af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum sem notuð eru í atvinnuskyni.
Engin bílaframleiðsla á Íslandi eins og hefur ákvörðunin engin áhrif hér á landi eins og stendur. Kostnaður er metinn enginn enda ekki talin þörf á sérstakri innleiðingu.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoð er í 60. gr. Umferðarlaga, nr. 50/1987. Innleiðing fer fram með breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja, nr. 822/2004.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019D0582
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 100, 11.4.2019, p. 47
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur