32019D1094

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1094 of 17 June 2019 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 13 Flutningar, 13.01 Flutningar á landi
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 263/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Um er að ræða ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB um að heimila aðildarríkjum tilteknar undanþágur frá tilskipun 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum. Í viðaukunum eru skrár með landsbundnum undanþágum sem heimilt er að nýta vegna sérstakra innlendra aðstæðna. Engin áhrif hér á landi þar sem Ísland er ekki meðal þeirra ríkja sem sótt hafa um undanþágu samkvæmt ákvörðuninni. Þær undanþágur sem heimilaðar eru eiga aðeins við á yfirráðasvæði þeirra ríkja sem talin eru upp í í viðauka.

Nánari efnisumfjöllun

Almennt: Um er að ræða ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB um að heimila aðildarríkjum tilteknar undanþágur frá tilskipun 2008/68/EB. Með tilskipun 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum var komið á fót sameiginlegu kerfi fyrir alla þætti flutninga á hættulegum farmi á landi, á vegum, með járnbrautum og á skipgengum vatnaleiðum. Flutningur á hættulegum farmi milli aðildarríkja og milli aðildarríkja og þriðju landa þarf að uppfylla kröfur sem fram koma í viðaukum I., II. og III. við tilskipunina.
Í viðaukunum eru jafnframt skrár með landsbundnum undanþágum sem heimilt er að nýta vegna sérstakra innlendra aðstæðna.
Að því tilskildu að öryggi sé ekki stefnt í hættu geta aðildarríki óskað eftir undanþágu frá tilteknum kröfum vegna flutninga innan yfirráðasvæðis síns á tilteknum hættulegum farmi í litlu magni, að undanskildum efnum sem hafa mikla geislavirkni eða í meðallagi.
Efnisútdráttur: Tiltekin aðildarríki, sem listuð eru upp í viðauka við ákvörðun þessa, hafa sótt um undanþágu frá kröfum um flutning á hættulegum farmi samkvæmt tilskipun 2008/68/EB. Ákvörðunin beinist að þeim aðildarríkjum sem sótt hafa um undanþágu og þeim með henni heimilað að flytja hættulegan farm á yfirráðasvæði þeirra til samræmis við þær. Ísland er ekki meðal þeirra landa sem talin eru upp í viðauka við gerðina.
Umsögn, helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Engin áhrif hér á landi þar sem Ísland er ekki meðal þeirra ríkja sem sótt hafa um undanþágu samkvæmt ákvörðuninni. Þær undanþágur sem heimilaðar eru eiga aðeins við á yfirráðasvæði þeirra ríkja sem listuð eru upp í viðauka við ákvörðunina. Kostnaður við innleiðingu þessarar reglugerðar er metinn óverulegur sem enginn.
Lagastoð: Lagastoð er að finna í 2. mgr. 50. gr., 1. mgr. 60. gr. og 5. mgr. 73. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Rétt væri að innleiða gerðina með breytingu á reglugerð nr. 1077/2010, um flutning á hættulegum farmi á landi.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoð er að finna í 2. mgr. 50. gr., 1. mgr. 60. gr. og 5. mgr. 73. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Rétt væri að innleiða gerðina með breytingu á reglugerð nr. 1077/2010, um flutning á hættulegum farmi á landi.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019D1094
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 173, 27.6.2019, p. 52
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D061921/01
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur