32019D1345

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1345 of 2 August 2019 amending Decision 2006/771/EC updating harmonised technical conditions in the area of radio spectrum use for short-range devices
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 11 Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, 11.01 Fjarskiptaþjónusta
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 312/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 2006/771 er í meginatriðum um samræmingu tæknilegra skilyrða fyrir notkun tíðnisviðsins fyrir skammdrægan tæknibúnað, t.d. viðvörunarbúnað, staðbundinn fjarskiptabúnað o.fl. Með því að auðvelda aðgang að tíðnirófinu er stuðlað að frjálsri notkun slíks búnaðar. Það mun verða til að kostnaður við framleiðslu hans lækkar og minnkar áhættu á truflunum fyrir annan fjarskiptabúnað. Með opinberum reglum er hægt að ýta undir að fjölbreyttar tæknilausnir verði til og stuðla að sameiginlegri notkun tíðnisviðsins. Með því mun skilvirkni og sveigjanleiki aukast og aðgangur að tíðnisviðinu batna. Fyrirliggjandi ákvörðun, 2017/1483, er komin til vegna vaxandi notkunar skammdrægs tækjabúnaðar og mikilla breytinga á tækni og samfélagslegum kröfum. Því er nauðsynlegt nú að uppfæra viðaukann við ákvörðun 2006/771. Kostnaður mun ekki hljótast af upptöku gerðarinnar og innleiðingu hér á landi.

Nánari efnisumfjöllun

Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/771/EC eru samræmdar reglur á notkun tíðnisviðsins fyrir skammdrægan búnað (SRD). Skammdrægan búnað er auðvelt að flytja á milli landa og nýta hvar sem er. Slíkur búnaður getur verið viðvörunarbúnaður, staðbundinn fjarskiptabúnaður, tæki til að opna hurðir, læknisfræðilegur búnaður og ýmis konar snjall búnaður í flutningum. Skammdrægur tæknibúnaður er venjulega í miklu magni á markaði.Ósamræmi reglna um tíðnisvið sem þessi búnaður skal nota getur valdið truflunum þegar hann er fluttur á milli landa. Þetta á við um tíðnisviðið og þá þjónustu sem tiltekinn búnaður er ætlaður til. Slíkt ósamræmi í reglum getur hindrað flutning hans milli landa og aukið framleiðslukostnað búnaðarins.
Ný þjónusta fyrir skammdrægan búnað kemur sífellt fram. Það er í samræmi við aukið mikilvægi slíks búnaðar fyrir hagkerfið sem og hraðar breytingar í tækni og kröfum samfélagsins. Það að ný þjónusta kemur sífellt fram kallar á reglulega uppfærslu á samræmdum tæknilegum skilyrðum fyrir notkun á tíðnisviðinu.
Til að koma til móts við tæknilega þróun og kröfur markaðarins hefur viðauka ákvörðunar 2006/771/EC verið breytt sex sinnum frá árinu 2006.
Sú breyting á ákvörðun 2006/771/EC sem hér er lögð til er sjöunda uppfærslan. Til viðbótar við að einfalda og bæta ákvæði ákvörðunarinnar er lagt til að nýjum ákvæðum verði bætt við viðaukann með ákvörðuninni. Þessi nýju ákvæði taka til þjónusta á sviði heilbrigðismála og öryggimála. Með þeim eru samræmdar reglur um tíðnisvið fyrir margs konar þjónustu sem notuðu er við flutninga og samgöngur. Þá er það sett inn í viðaukann að skammdrægur búnaður skuli alltaf fullnægja reglum ákvörðunar 2014/53/EU (RED).
Skipulag tíðnirófsins er í höndum Póst- og fjarskiptastofnunar sbr. 14. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og reglugerð 104/2011 um skipulag og úthlutun tíðna í fjarskiptum. Sjá einnig reglugerð nr. 90/2007 um þráðlausan búnað og notendabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra.
Sú breyting sem hér er gerð er athugasemdalaus af Íslands hálfu. Tekið er fram að ekki hafa öll tíðnisviðin í viðaukanum verið innleidd hér á landi. Í opinberu tíðniskipulagi sem PFS birtir á heimasíðu sinni kemur fram hvaða tíðnisvið hafa verið innleidd hér á landi. Þá telur stofnunin engar fjárhagslegar skuldbindingar felast í innleiðingu þessarar breytingar.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoð er að finna í 14. gr. fjarskiptalaga, nr. 61/2003. Innleiðingin fer fram með birtingu á heimasíðu Póst- og fjarskiptastofnunar.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Samráð

Hvaða hagsmunaaðilar P&F

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Póst- og fjarskiptastofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019D1345
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 212, 13.8.2019, p. 53
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur