Hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri - ­32019R1559

Commission Regulation (EU) 2019/1559 of 16 September 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyflufenamid, fenbuconazole, fluquinconazole and tembotrione in or on certain products
Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð í skoðun hjá Íslandi, Liechtenstein og Noregi til upptöku í EES-samninginn
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.12 Matvæli

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EU) 2019/1559 sem breytir II og III viðauka við reglugerð EC nr. 396/2005 Evrópuþingsins og -ráðsins hvað varðar hámarksgildi leifa af sýflúfenamíð, fenbúkónasól, flúkvinkónasól og tembotríón í eða á ákveðnum vörum.

Nánari efnisumfjöllun

Hámarksgildum er breytt fyrir sýflúfenamíð og fenbúkónasól í kjölfarið á vísindaáliti EFSA. Hámarksgildi eru ýmist lækkuð, hækkuð eða haldast óbreytt fyrir þessi tvö efni. Fyrir flúkvinkónasól er ekki búist við leifum í neinum matvælum, og ekki hafa verið leyfð hámörk vegna innflutnings og því sett hámarksgildi við greiningamörk. Fyrir tembotríón mælir EFSA með að lækka hámarksgildi fyrir kjöt, en halda öðrum gildandi hámarksgildum eða hækka þau. Hámarksgildum fyrir þessi efni er eytt úr A-hluta III viðauka og bætt inn í II viðauka.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Nei

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Gerðin verður innleidd sem breyting við reglugerð 672/2008 sem innleiðir reglugerð (EB) 396/2005 og með stoð í lögum um matvæli, með síðari breytingum.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ábyrg stofnun Matvælastofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R1559
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 239, 17.9.2019, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB