Opinbert eftirlit - ­32019R1793

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 of 22 October 2019 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 669/2009, (EU) No 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 and (EU) 2018/1660

Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun hjá ESB og EFTA-ríkjunum innan EES
Svið (EES-samningur, viðauki) 01 Heilbrigði dýra og plantna, 01.01 Dýr

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 um tímabundið aukið opinbert eftirlit og neyðarráðstafanir sem gilda um innflutning tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum til Sambandsins, sem tekur til framkvæmda reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2017/625/EB og 178/2002/EB og fellir úr gildi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar nr. 669/2009/EB, 884/2014/EB, 2015/175/EB, 2017/186/EB og 2018/1660/EB

Nánari efnisumfjöllun

Efni:Þessi reglugerð sameinar efni þeirra reglugerða sem falla úr gildi með gildistöku hennar, enda er um að ræða samskonar reglur um aukið opinbert eftirlit með vörum frá þriðju löndum þegar ástæða þykir til.

Í þessari reglugerð eru sett fram:
• Listi yfir matvæli og fóður frá ákveðnum þriðju löndum sem þurfa að undirgangast tímabundið aukið opinbert eftirlit (Annex I)
o Kemur í stað 669/2009/EB
• Listi yfir matvæli og fóður, sem ekki eru úr dýraríkinu, sem um gilda neyðarráðstafanir (Annex II)
o Kemur í stað 884/2014/EB, 2015/175/EB, 2017/186/EB og 2018/1660/EB
• Reglur um:
o tíðni sannprófunar auðkennis og eftirlits með ástandi
o aðferðir til sýnatöku og rannsókna
o opinber vottorð

Þessi reglugerð gildir ekki sendingar undir 30 kg af matvælum og fóðri sem eru send sem sýnishorn, sýni til rannsókna, til sýninga, í fórum ferðamanna eða send sem smásendingar til einkanota né sendinga í vísindalegum tilgangi.

Tekur gildi:
14. desember 2019, þó er mælt fyrir um aðlögunartíma þar sem:
• Ákvæði um skýrslugjöf í þeim reglugerðum sem þessi reglugerð fellir úr gildi halda áfram að gilda til 31. janúar 2020.
 Það tryggir að skýrsluskyldan úr fyrri reglugerðum nær yfir tímabil til 31. desember 2019
• Sendingum af matvælum og fóðri sem talin eru upp í Annex II við þessa reglugerð mega fylgja opinber vottorð sem eru gefin út skv. ákvæðum í þeim reglugerðum sem þessi reglugerð fellir úr gildi sem eru gefin út fyrir 14. febrúar 2020 og gilda þá til 13. júní 2020.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Verður innleidd samhliða nýrri löggjöf ESB um opinbert eftirlit og með heimild í lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ábyrg stofnun Matvælastofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R1793
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 277, 29.10.2019, p. 89
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D062620/03
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar