Opinbert eftirlit - ­C(2019) 6749

Commission Delegated Regulation (EU) …/... supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules on specific official controls on consignments of certain animals and goods originating from, and returning to the Union following a refusal of entry by a third country
Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar Tillaga ESB sem gæti verið EES-tæk
Svið (EES-samningur, viðauki) 01 Heilbrigði dýra og plantna, 01.01 Dýr

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnar ESB nr. C(2019)6749 frá 23. september 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2017/625/EB sem varðar sértækar reglur um opinbert eftirlit með sendingum af tilteknum dýrum og vörum sem eru upprunnar í Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja land hefur synjað þeim um innflutning

Nánari efnisumfjöllun

Efni:Þessi viðbótar reglugerð leggur fram reglur um framkvæmd opinbers eftirlits með sendingum dýra og afurða sem eiga uppruna í Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja land hefur synjað þeim um innflutning. Á þessum sendingum skal framkvæma sannprófun skjala og auðkennis ásamt eftirlit með ástandi þar sem það á við.
Yfirvöld á landamæraeftirlitsstöðvum skulu tryggja að sendingarnar uppfylli skilyrði til endurinnflutnings skv. viðeigandi reglum (3. m.gr. 2.gr.)
Almenn ákvæði eru sett fram um opinbert eftirlit með sendingum dýra og afurða, en viðbótarákvæði eru sett fram um sendingar af dýraafurðum og samsettum afurðum.

Breyting:
Þessi reglugerð kemur í stað 15. gr tilskipunar ráðsins 97/78/EB með nokkrum breytingum.

Tekur gildi:
Tekur gildi 14.desember 2019, samhliða nýju eftirlitsreglugerðinni nr. 625/2017/EB

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Gerðin verður innleidd samhliða nýrri löggjöf um opinbert eftirlit og með stoð í lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ábyrg stofnun Matvælastofnun

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer C(2019) 6749
Dagsetning tillögu

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar