Tillaga að reglugerð (EB) um breytingar á rg. (EB) nr. 883/2004 og rg. (EB) nr. 987/2009 um samræmingu almannatryggingakerfa. - ­COM(2016) 815

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004
Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar Tillaga ESB sem er merkt EES-tæk
Svið (EES-samningur, viðauki) 06 Almannatryggingar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið
Önnur ráðuneyti sem hafa aðkomu Heilbrigðisráðuneytið, Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Ábyrg stofnun Vinnumálastofnun
Aðrar stofnanir sem hafa aðkomu Sjúkratryggingar Íslands, Tryggingastofnun ríkisins

Vinnslustig (pipeline stage)

COM numer COM(2016) 815
Dagsetning tillögu ESB
Dagsetning tillögu