32003D0307

Commission Decision 2003/307/EC of 2 May 2003 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Lupinus angustifolius and Linum usitatissimum not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC and 2002/57/EC respectively


iceland-flag
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/307/EB frá 2. maí 2003 um tímabundin viðskipti með tiltekið fræ af tegundunum Lupinus angustifolius og Linum usitatissimum sem uppfyllir ekki kröfur tilskipana ráðsins 66/401/EBE og 2002/57/EB [tilkynnt með númeri C(2003) 1414]
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Vinsamlega athugið að EES-gagnagrunnur var tekinn í notkun hjá íslenskri stjórnsýslu í ársbyrjun 2017. Upplýsingar sem varða Ísland vegna gerða fyrir þann tíma hafa því ekki verið skráðar í gagnagrunninn.

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 01 Heilbrigði dýra og plantna, 01.03 Plöntuheilbrigði
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 169/2003
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32003D0307
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 113, 7.5.2003, p. 5.
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Suppl. No 15, 25.3.2004, p. 6
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 88, 25.3.2004, p. 39