32015L0996

Commission Directive (EU) 2015/996 of 19 May 2015 establishing common noise assessment methods according to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.06 Hávaði
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 207/2017
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2015/996 frá 19. maí 2015 um sameiginlegar mæliaðferðir á hávaða samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/49/EB.

Nánari efnisumfjöllun

Tilskipunin mælir fyrir um nýjan viðauka II sem kemur í stað viðauka II í reglugerð nr. 1000/2005 um kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir þar sem eldri viðauki II fellur brott.

Innleiða þarf tilskipunina með breytingu á reglugerð nr. 1000/2005 um kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir, þar sem viðauki II í tilskipuninni kemur í stað eldri viðauka II í reglugerðinni.
Í núgildandi viðauka II er vísað til staðlaðra aðferða sem nota skal við mælingar og útreikning á hávaða í umhverfinu vegna ökutækja, flugumferðar, lesta og iðnaðarsvæða. Í nýjum viðauka II sem verið er að innleiða hafa kröfur og staðlar verið settir beint inn í viðaukann í stað þess að til þeirra sé vísað, sem skýrir út að hann er mun lengri en áður. Ekki er um grundvallarbreytingar að ræða á því hvernig hávaði er mældur eða reiknaður út heldur er stuðlað að samræmingu við framkvæmd.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf tilskipunina með breytingu á reglugerð nr. 1000/2005 um kortlagningu hávaða og aðgerðaáætlanir. Lagaheimild breytingareglugerðarinnar er í 5. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Samráð

Samráð Nei

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32015L0996
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 168, 1.7.2015, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 68, 22.8.2019, p. 23
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 219, 22.8.2019, p. 21