Ákvörðun E5 um hagnýtt fyrirkomulag varðandi aðlögunartímabil vegna rafrænnar upplýsingamiðlunar - ­32017D0719(01)

Decision No E5 of 16 March 2017 concerning the practical arrangements for the transitional period for the data exchange via electronic means referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 987/2009
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 06 Almannatryggingar
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 162/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðun framkvæmdaráðsins um samhæfingu almannatrygginga nr. E5 frá 16. mars 2017 kveður á um hagnýtt fyrirkomulag varðandi aðlögunartímabil vegna rafrænnar upplýsingamiðlunar sem vísað er til í 4. gr. rg. (EB) nr. 987/2009. Í ákvörðuninni eru ákvæði um hvernig skuli staðið að upplýsingaskiptum milli lögbærra stofnana meðan á aðlögun að rafrænni upplýsingamiðlun stendur. Einnig er kveðið á um hvernig skuli staðið að því að taka upp rafræna upplýsingamiðlun milli stofnana og hvernig skuli tengjast rafrænni gátt um tengipunkt.

Nánari efnisumfjöllun

Ákvörðunin byggir aðallega á 4. gr. rg. (EB) nr. 987/2009 þar sem kveðið er á um að sending upplýsinga milli stofnana eða samskiptastofnana skuli vera með rafrænum hætti og á 95. gr. sömu reglugerðar þar sem lagt er fyrir framkvæmdaráðið um samhæfingu almannatryggingakerfa að mæla fyrir um hagnýtt fyrirkomulag vegna nauðsynlegra aðlögunartímabila vegna upptöku rafrænnar miðluanar upplýsinga við framkvæmd grunnreglugerðarinnar (rg. (EB) nr. 883/2004) og framkvæmdarreglugerðarinnar (rg. (EB) nr. 987/2009). M.a. er kveðið á um að meðan á aðlögunartímabilinu stendur geti ríkin sjálf ákveðið hvenær þau séu reiðubúin að tengjast rafrænum upplýsingaskiptum, hvort heldur að hluta eða að öllu leyti. Kveðið er á um að stofnanir skuli á tímabilinu hafa með sér gott samstarf á raunsæjan og sveigjanlegan hátt. Frá því að reglugerðir nr. (EB) 883/2004 og nr. (EB) 987/2009 tóku gildi, komu pappírsútgáfur af rafrænum skjölum (SED) í stað E-eyðublaða en skv. ákvörðuninni er ríkjum sem þegar búa til E-eyðublöð á rafrænan hátt heimilað að halda því áfram á aðlögunartímabilinu og stofnunum er gert skylt er að taka upplýsingar frá öðrum stofnunum til greina þótt þær séu veittar á úreltu formi. Ríkin mega taka upp rafræna upplýsingamiðlun með sveigjanlegum hætti þegar þau tengjast tengipunktinum. Rafræn upplýsingamiðlun eftir sviðum verður tekin upp smám saman og í þeirri röð sem framkvæmdaráðið ákveður. Ríkin eiga að taka hana upp eins fljótt og tæknileg aðlögun þeirra leyfir. Tekið er fram að það að vera tilbúið til rafrænnar upplýsingamiðlunar á tilteknu sviði þýði að geta bæði sent og tekið á móti upplýsingum rafrænt. Gerður verður listi yfir það á hvaða sviði ríki sé tilbúið til rafrænnar upplýsingamiðlunar.

Þessi ákvörðun kemur í stað ákvörðunar framkvæmdaráðsins nr. E1 frá 12. júní 2009 sem felld var undir EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2011.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Samráð

Samráð Nei

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið
Önnur ráðuneyti sem hafa aðkomu Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið
Ábyrg stofnun Tryggingastofnun ríkisins
Aðrar stofnanir sem hafa aðkomu Sjúkratryggingar Íslands, Vinnumálastofnun, Ríkisskattstjóri

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32017D0719(01)
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ C 233, 19.7.2017, p. 3
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 74, 10.11.2022, p. 46
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 291, 10.11.2022, p. 45