32018D1876

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1876 of 29 November 2018 on the approval of the technology used in 12 Volt efficient alternators for use in conventional combustion engine powered light commercial vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from light commercial vehicles pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn en er ekki lengur í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.03 Loft
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 325/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu Nei

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Um er að ræða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um samþykki á tækni sem notuð er í MELCO GXi hreyfirafal sem nýsköpunartækni í skilningi 12. gr. reglugerðar ESB nr. 510/2011. Í reglugerð ESB nr. 510/2011 setur Evrópusambandið fram markmið sitt um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum. Í 12. gr. gerðarinnar er framkvæmdastjórninni veitt heimild til að samþykkja nýsköpunartækni sem hefur í för með sér minnkun koltvísýringslosunar frá ökutækjum. Slíkt samþykki setur framkvæmdastjórnin fram með sérstakri ákvörðun í hvert sinn um tiltekna tækni sem sótt er um samþykki á. Um er að ræða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar vegna umsóknar frá framleiðandanum Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) um að tækni í MELCO GXi hreyfirafal fyrir ökutæki í flokki N1 sé samþykkt sem vistvæn nýsköpunartækni. Engin áhrif hér á landi.

Nánari efnisumfjöllun

Almennt: Um er að ræða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um samþykki á tækni sem notuð er í MELCO GXi hreyfirafal sem nýsköpunartækni í skilningi 12. gr. reglugerðar ESB nr. 510/2011.Í reglugerð ESB nr. 510/2011 setur Evrópusambandið fram markmið sitt um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum. Í 12. gr. gerðarinnar er framkvæmdastjórninni veitt heimild til að samþykkja nýsköpunartækni sem hefur í för með sér minnkun koltvísýringslosunar frá ökutækjum. Slíkt samþykki setur framkvæmdastjórnin fram með sérstakri ákvörðun í hvert sinn um tiltekna tækni sem sótt er um samþykki á.
Markmiðið er að draga úr losun koltvísýrings og er ákvörðunin hluti af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum sem notuð eru í atvinnuskyni.
Efnisútdráttur: Um er að ræða ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar vegna umsóknar frá framleiðandanum Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) um að tækni í MELCO GXi hreyfirafal fyrir ökutæki í flokki N1 sé samþykkt sem vistvæn nýsköpunartækni.
Í ákvörðuninni kemur fram að umsókn framleiðandans hafi verið metin í samræmi við 12. gr. reglugerðar nr. 510/2011/EB og sýni að viðmið sem þar um getur séu uppfyllt. Því þyki rétt að veita framleiðendum ökutækja möguleika á að sækja um vottun fyrir ökutæki með slíkan hreyfirafal til gerðarviðurkenningaryfirvalda í skilningi tilskipunar 2007/46/EB.
Umsögn, helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Engin bílaframleiðsla á Íslandi eins og hefur ákvörðunin engin áhrif hér á landi eins og stendur. Kostnaður er metinn enginn enda ekki talin þörf á sérstakri innleiðingu.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 60. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Ekki er talin þörf á innleiðingu ákvörðunarinnar. Ákvörðunin felur í sér viðurkenningu á nýsköpunartækni sem nýta má til framleiðslu bifreiða.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Samráð

Samráð Nei
Hvaða hagsmunaaðilar Samgöngustofa

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32018D1876
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 306, 30.11.2018, p. 53
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 14, 5.3.2020, p. 93
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 68, 5.3.2020, p. 83