32018D2079

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2079 of 19 December 2018 on the approval of the engine idle coasting function as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn en er ekki lengur í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.03 Loft
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 133/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu Nei

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Í reglugerð 443/2009/EB um að setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum segir í 4. mgr. 12. gr. að framkvæmdastjórnin skuli staðfesta þá minnkun í losun gróðurhúsalofttegunda sem næst fram með tilteknum nýjungum. Hér er það gert fyrir nokkra framleiðendur saman vegna nýjungar í fríhjólunarvirkni með hreyfil í lausagangi, e. engine idle coasting function, sem hefur fengist samþykkt sem vistvæn nýsköpun.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Heimila vottun á koltvísýringssparnaði vegna fríhjólunarvirkni með hreyfil í lausagangi, e. engine idle coasting function, sem hefur fengist samþykkt sem vistvæn nýsköpun.Aðdragandi: Í reglugerð 443/2009/EB um að setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum segir í 4. mgr. 12. gr. að framkvæmdastjórnin skuli staðfesta þá minnkun sem næst fram og byggja á þeim viðmiðunum sem settar eru fram í 2. mgr.
Ökutækjaframleiðendurnir Audi AG, BMW AG, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation and Volkswagen AG lögðu fram sameiginlega umsókn fyrir samþykki á fríhjólunarvirkni með hreyfil í lausagangi sem vistvæn nýsköpun þann 21. mars 2018.
Umsóknin var samþykkt í samræmi við 12. gr. reglugerðar 443/2009/EB og reglugerðar 725/2011/ESB.
Efnisútdráttur:Reglugerðin inniheldur 6 greinar auk viðauka:
1. gr. – Fríhjólunarvirkni með hreyfil í lausagangi er samþykkt sem nýsköpun skv. 12. gr. reglugerðar 443/2009/EB ef skilyrði sett fram í a) – e) liðum eru uppfyllt.
2. gr. – Umsókn um vottun vegna koltvísýringssparnaðar. Framleiðendur geta í samræmi við 11. gr. reglugerðar nr. 725/2011/ESB sótt um vottun á koltvísýringssparnaði sem fæst með fríhjólunarvirkni með hreyfil í lausagangi sem vistvæn nýsköpun með tilvísun í þessa ákvörðun. Með umsókn um vottun skal fylgja sannprófunarskýrsla frá tilkynntum aðila sem staðfestir samræmi við 1. gr. þessarar ákvörðunar og 9. gr. reglugerðar nr. 725/2011/ESB um viðmiðanir um hæfi.
3. gr. – Vottun á koltvísýringssparnaði. Minnkun á útblæstri koltvísýrings vegna fríhjólunarvirkni með hreyfil í lausagangi sbr. 1. gr. skal metin í samræmi við aðferðarfræðina sett fram í viðaukanum. Viðurkenningaryfirvöld skulu sannreyna þá minnkun sem næst með því að nota sannprófunarskýrsluna sem um getur í 2. gr. og votta í framhaldinu ef viðmiðum 9. gr. reglugerðar nr. 725/2011/ESB er náð.
4. gr. – Í gerðarviðurkenningarskjöl skal bæta við kóðanum 25 fyrir vistvæna nýsköpun með tilvísun í þessa ákvörðun í samræmi við 11. gr. reglugerðar nr. 725/2011/ESB.
5. gr. - Gildistími.
6. gr. – Gildistökuákvæði.
Viðauki – Aðferðarfræði til að ákvarða koltvísýringssparnað við notkun á fríhjólunarvirkni með hreyfil í lausagangi.
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Ætla má að ákvörðun þessi hafi engin áhrif hér á landi þar sem engir framleiðendur ökutækja eru og ákvörðunin gildir einungis til 31. desember 2020.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Reglugerð 443/2009/EB er innleidd í gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004 með stoð í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Ákvörðunin þarfnast ekki sérstakrar innleiðingar.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitarfélaga og atvinnulífs og ALMENNINGS, ef einhver er: Enginn kostnaður.
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Nei.
Horizontal issues: -sektir, -aðrar refsingar, -stofnanir, -lönd utan EES: Nei.
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Nei.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 60. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Innleiðingar ekki þörf.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32018D2079
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 331, 28.12.2018, p. 225
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur