32018R0105

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/105 of 27 October 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675, as regards adding Ethiopia to the list of high-risk third countries in the table in point I of the Annex - amend. AMLD IV

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/105 frá 27. október 2017 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 að því er varðar að bæta Eþíópíu á skrána um þriðju lönd með mikla áhættu í töfluna í I. lið í viðaukanum
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 09 Fjármálaþjónusta, 09.02 Bankar og aðrar fjármálastofnanir
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 251/2018
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Markmiðið með gerðinni er að herða baráttuna gegn hryðjuverkum, peningaþvætti og skattsvikum. Málefnið hefur verið skilgreint sem eitt af helstu öryggismálum ESB. Aðdragandinn er breytingar á aðferðum hryðjuverkamanna við að fjármagna aðgerðir sínar, auknir möguleikar á að sporna við skattsvikum og fjórða tilskipunin um peningaþvætti 2015/849 og fyrirrennarar hennar. Auk reglugerðar 2016/1675 sem breytt er með þessari gerð. Kveðið er á um listann sem fjallað er um í þessari gerð í tilskipun 2015/849. Vegna þessarar tilteknu gerðar verður ekki um annan kostnað að ræða en kostnað við innleiðingu. Með þessari gerð er Eþíópíu bætt við listann.

Nánari efnisumfjöllun

Markmiðið með gerðinni er að herða baráttuna gegn hryðjuverkum, peningaþvætti og skattsvikum. Málefnið hefur verið skilgreint sem eitt af helstu öryggismálum ESB.Aðdragandinn er breytingar á aðferðum hryðjuverkamanna við að fjármagna aðgerðir sínar, auknir möguleikar á að sporna við skattsvikum og fjórða tilskipunin um peningaþvætti 2015/849 og fyrirrennarar hennar. Kveðið er á um listann sem fjallað er um í þessari gerð í tilskipun 2015/849. Með þessari tilteknu gerð er listanum breytt með þeim hætti að bætt er við hann Eþíópíu.
Framkvæmdastjórnin hefur þann 5.7.2016 með tillögu sinni að breytingu á tilskipun sinni um aðgerðir gegn peningaþvætti 2015/849 lagt grunninn að því að styrkja enn frekar reglur Evrópusambandsins og þannig hert baráttuna, fjármögnun hryðjuverka og aukið gegnsæi við að meta hver raunverulega á fyrirtæki og sjóði. Með breytingunum á að bregðast við nýjum leið hryðjuverkasamtaka til að afla sér fjár og berjast gegn skattsvikum. Meðal þess sem fram kemur í tilskipuninni er að samræma athuganir á ríkjum og viðskiptavinum frá löndum sem eru á lista yfir ríki þar sem veikleikar eru í eftirliti og aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. M.a. verður sett upp skrá yfir ríki þar sem slík áhætta er talin vera. Í reglugerð 2016/1675 er listinn birtur í fyrsta sinn. Með þessari gerð er þremur löndum bætt við listann.
Vegna þessarar tilteknu gerðar verður ekki um annan kostnað að ræða en kostnað við innleiðingu.
Breyta þarf lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006 og lögum um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003 vegna samtengingar. skráa. Gefa þarf út nýja reglugerð í stað reglugerðar um innleiðingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB), nr. 1781/2006 frá 15. nóvember 2006, um upplýsingar um greiðanda sem fylgja skulu við millifærslu fjármuna, nr. 386/2009. Gera nýja reglugerð um áhættusöm lönd.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð Á ekki við
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Sent til Alþingis
Kynnt fyrir nefnd
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Sjá efnisútdrátt
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Samráð

Samráð Nei

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Dómsmálaráðuneytið

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32018R0105
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 19, 24.1.2018, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Stjórnskipulegum fyrirvara aflétt (Ísland)

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur