32018R0498

Commission Regulation (EU) 2018/498 of 22 March 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 9 - IFRS 9

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/498 frá 22. mars 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 9
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 22 Félagaréttur
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 206/2018
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Þann 12. október 2017 birti alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli (IFRS) 9 Fjármálagerningar -Fyrirframgreiðsla með neikvæðu endurgjaldi.Breytingarnar eru ætlaðar til að skýra flokkun tiltekinna fyrirframgreiddra fjáreigna við beitingu staðalsins, IFRS 9.
Hjá IASB var gildistökudagur breytinganna settur þann 1. janúar 2019 þó með heimild til að beita þeim fyrr. Þar sem reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2067 tók gildi í síðasta lagai 1. janúar 2018, geta félög notað staðalinn IFRS 9 Fjármálagerningar eins og honum var breytt í viðaukanum með þessari reglugerð gildisdegi reglugerðar (ESB) 2016/2067. Félög ættu því að geta beitt ákvæðum þessarar reglugerðar fyrir fjárhagsár sem hefst 1. janúar 2018 eða síðar.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/498 að því er varðar alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IFRS-staðal 9. Lagastoð er að finna í 1. mgr. 127. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing í vinnslu

Samráð

Samráð Nei

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32018R0498
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 82, 26.3.2018, p. 3
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D054380/02
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur