32018R1003

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1003 of 16 July 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1152 to clarify and simplify the correlation procedure and to adapt it to changes to Regulation (EU) 2017/1151

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1003 frá 16. júlí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 til að skýra og einfalda fylgniaðferðina og til að aðlaga hana að breytingum við reglugerð (ESB) 2017/1151
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.03 Loft
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 195/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Breytingarnar eru gerðar í ljósi reynslu af framkvæmd reglugerða ESB 2017/1151 og 2017/1152 og snúa að breytingu á aðferð sem notuð er til að reikna út NECD-koltvísýringsgildi einstakra ökutækja. Engir framleiðendur ökutækja eru á Íslandi og hefur gerðin því lítil sem engin áhrif hér á landi eins og stendur. Kostnaður við innleiðingu þessarar reglugerðar er metinn óverulegur sem enginn.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið: Markmið gerðarinnar er að endurspegla breytingar á lögbundinni prófunaraðferð vegna mælinga á sértækri losun koltvísýrings frá léttum atvinnuökutækjum. Því er breytt reglugerð ESB 2017/1152 og þar með skýra og einfalda fylgniaðferð sem í þeirri reglugerð er og aðlaga hana að breytingum á reglugerð ESB 2017/1151.Efnisútdráttur: Í reglugerðinni er kveðið á um að breyta skuli I. viðauka við reglugerð ESB 2017/1152 til samræmis við viðauka með þessari gerð.
Breytingarnar eru gerðar í ljósi reynslu af framkvæmd reglugerða ESB 2017/1151 og 2017/1152 og snúa að breytingu á aðferð við að skilgreina endapunkt brúunarlínu sem notuð er til að reikna út NECD-koltvísýringsgildi einstakra ökutækja. Endapunktarnir, sem eru fengnir með prófunarbifreið með hæsta losunargildi og prófunarbifreið með lægsta gildi, skulu skilgreindir þannig að mismunur milli þessara tveggja prófunarökutækja jafngildi 5g CO2/km eða hærra.
Í reglugerðinni er kveðið á um einföldun á útreikningi NECD-koltvísýringsgilda ökutækja sem tilheyra ökumótsstöðufylkjahópi, e. road load matrix familie, samkvæmt reglugerð ESB 2017/1151 með því að leiða þann ökumótsstuðul, road load coefficient, sem notaður er við útreikning á NECD-gildum út frá ökumótsstuðli einstakra ökutækja samkvæmt reglugerð ESB 2017/1151.
Að því er varðar ókláruð ökutæki í flokki N1skal taka tillit til breytinga á viðauka XII við reglugerð ESB 2017/1151 við ákvörðun ökumótsstöðustuðla sem nota skal við innslátt í fylgnitól, e. correlation tool.
Þá eru með reglugerðinni gerðar breytingar sem einfalda útreikning á losunargildum og losunarmörkum auk þess sem ritstjórnarvillur eru leiðréttar.
Umsögn, helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Engir framleiðendur ökutækja eru á Íslandi og hefur gerðin því lítil sem engin áhrif hér á landi eins og stendur. Kostnaður við innleiðingu þessarar reglugerðar er metinn óverulegur sem enginn.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 60. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Samráð

Samráð Nei

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32018R1003
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 180, 17.7.2018, p. 16
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur