32019D0062

Commission Decision (EU) 2019/62 of 19 December 2018 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the car manufacturing sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.01 Almenn atriði
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 174/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Þessi gerð er tilvísunarskjal sem er ætlað fyrir bílaframleiðslu og er sett með tilliti til viðeigandi skýrslu sem gefin hefur verið út (Gaudillat, P.F.; Antonopoulos I.S.; Dri, M.; Traverso, M.; Canfora, P., Best Environmental Management Practice for the Car Manufacturing Sector, JRC Science for Policy Report EUR 28937 EN, 2017. ISBN 978-92-79-77070-8, doi:10.2760/202143, JRC109752). Umrædd skýrsla er á ítarlegum vísindalegum og stefnumótandi forsendum.

Nánari efnisumfjöllun

Aðilar sem nota EMAS umhverfisstjórnunarkerfið, hvort sem um ræðir aðila sem sjálfir eru bílaframleiðendur eða aðilar sem sannprófa umhverfisstjórnunarkerfi í bílaframleiðslu, fá í hendur árangursvísa og viðmiðunarmörk sem nota má við markmiðssetningu innan kerfisins. Ekki er um að ræða ítarlega og ófrávíkjanlega kröfu um upptöku allra árangursvísa og viðmiðunarmarka sem þarna eru settir fram, er þó skylt að greina frá því í viðeigandi umhverfisyfirlýsingu með hvaða hætti þessi gerð er notuð hverju sinni og gefnar eru leiðbeiningar um uppsetningu umhverfisstjórnarkerfa fyrir bílaframleiðslu. Að sama skapi skal yfirfara notkun skjalsins þegar endurskoðun er gerð á umhverfisstjórnunarkerfi.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoð er í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019D0062
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 17, 18.1.2019, p. 58
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur