32019D1119

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1119 of 28 June 2019 on the approval of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes for use in internal combustion engine vehicles and non-externally chargeable hybrid electrified vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.03 Loft
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 046/2020
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Í Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles setur Evrópusambandið fram markmið sitt um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá léttum ökutækjum sem notuð eru í atvinnuskyni, þ.e.a.s. ökutækjum sem skráð eru fyrir átta farþega eða færri. Í þessum tilgangi er með ákvæðum í 12 gr. reglugerðarinnar veitt heimild til þess að framkvæmdastjórnin votti tiltekinn tækjabúnað þannig að notkun hans dragi úr losun gróðurhúsalofttegunda. Hér eru það margir framleiðendur saman sem óska viðurkenningar. Viðurkenningarinnar er óskað á ljósum sem eru utan á bifreiðum.

Nánari efnisumfjöllun

Í Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles setur Evrópusambandið fram markmið sitt um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá léttum ökutækjum sem notuð eru í atvinnuskyni, þ.e.a.s. ökutækjum sem skráð eru fyrir átta farþega eða færri. Þar eru eru settir staðlar um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum og í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 725/2011 er komið á aðferð til að viðurkenna og votta nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings frá slíkum nýjum fólksbifreiðum.
Í þessum tilgangi er með ákvæðum í 12 gr. reglugerðarinnar veitt heimild til þess að framkvæmdastjórnin votti tiltekinn tækjabúnað þannig að notkun hans dragi úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta gerir framkvæmdastjórnin með sérstakri ákvörðun í hvert sinn um tiltekinn tækjabúnað. Í staðinn fá framleiðendur heimild til að setja í sérstakt vottorða að bifreiðin losi allt að 7 gr. minna af CO2. Hún er þannig vistvænni, kolefnisfótspor bílsins frá upphafi til enda framleiðslu verður minna og þar af leiðandi fá framleiðendur að framvísa lægra CO2 gildi á COC vottorði.
Hér eru það eftirtaldir framleiðendur: Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG and Volkswagen AG Nutzfahrzeuge (the ‘applicants’), sem saman óska viðurkenningar. Viðurkenningarinnar er óskað á ljósum sem eru utan á bifreiðum. Ljósin nota LED díóður til notkunar í bifreiðum með sprengihreyfil og tvinn tengilbifreiðum sem ekki er gert ráð fyrir að séu hlaðnir að öðru leyti en með afli sprengihreyfils. Ljósin nota minni orku en venjuleg halogen ljós

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 60. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Ekki þörf sérstakrar innleiðingar.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019D1119
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 176, 1.7.2019, p. 67
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur