Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1175 frá 9 júlí 2019 um viðurkenningu á að „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED“ valfrjálsa kerfið sýni fram á samræmi við viðmiðanir um sjálfbærni - ­32019D1175

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1175 of 9 July 2019 on recognition of the ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil RED’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.17 Umhverfisvernd
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 256/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1175 frá 9 júlí 2019 um viðurkenningu á að „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED“ valfrjálsa kerfið sýni fram á samræmi við viðmiðanir um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB.

Nánari efnisumfjöllun

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1175 frá 9 júlí 2019 um viðurkenningu á að „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED“ valfrjálsa kerfið sýni fram á samræmi við viðmiðanir um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB.Þessi ákvörðun fjallar um „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED“ valfrjálsa kerfið, hér eftir nefnt „kerfið“. Kerfið var sent til viðurkenningar hjá Nefndinni 24. apríl 2018 og sýnir fram á að vörusendingar lífeldsneytis og fljótandi lífeldsneytis séu í samræmi við viðmiðanir um sjálfbærni sem eru settar fram einstökum greinum í tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB.
Kerfið inniheldur einnig nákvæm gögn að því er varðar 2. mgr. 17 gr. í tilskipun 2009/28/EB og 2. mr. í 7b. gr. í tilskipun 98/70/EB um árlega breytingu í losun kolefnisbirgða sökum breyttrar landnotkunar.
Ef innihald kerfisins breytist eftir afhendingu til framkvæmda-stjórnarinnar, á þann hátt að það hefur áhrif á grundvöll ákvörðuninnar, mun framkvæmdastjórnin meta hvort kerfið sé ennþá í samræmi við viðmiðanir um sjálfbærni.
Við ákveðnar aðstæður, meðal annars þeirra sem eru nefndar í a-c liðum 3. gr., getur framkvæmdastjórnin fellt ákvörðunina úr gildi.

Ákvörðunin tekur gildi daginn eftir birtingu í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og gildir í fimm ár frá birtingu.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf þessa ákvörðun í reglugerð 960/2016 með tilvísunaraðferð. Lagastoð reglugerðar er að finna í 3. tölul. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Mat á áhrifum og sérstökum hagsmunum Íslands Lítil sem engin áhrif
Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019D1175
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 184, 10.7.2019, p. 21
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur