32019D1678

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1678 of 4 October 2019 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn en er ekki lengur í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 01 Heilbrigði dýra og plantna, 01.01 Dýr
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 275/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu Nei

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1678 um breytingar á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/821/EB um lista yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í TRACES-tölvukerfinu.

Nánari efnisumfjöllun

Ákvörðun 2009/821/EB tekur saman skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar í samræmi við ákvarðanir 91/496/EBE og 97/78/EB, sem og skrá yfir miðlægar, svæðisbundnar einingar og staðareiningar í Traces-kerfinu. Þessar skrár er að finna í I. og II. viðauka ákvörðunarinnar.
Ákvörðun D063010/03 leggur fram breytingar á þeim skrám sem er að finna í báðum viðaukum, eftir að beiðnir um slíkar breytingar bárust framkvæmdastjórninni frá sjö aðildarríkjum.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Ákvarðanir af þessu tagi eru almennt ekki innleiddar með tilvísun.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Enginn

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ábyrg stofnun Matvælastofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019D1678
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 257, 8.10.2019, p. 21
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D063010/03
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 14, 5.3.2020, p. 4
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 68, 5.3.2020, p. 4