32019D1959

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1959 of 26 November 2019 not approving silver sodium hydrogen zirconium phosphate as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 7
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 060/2020
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðunin felur í sér að silfur natríum vetnis sirkon fosfat er ekki samþykkt sem virkt efni til notkunar í sæfivörum í vöruflokkum 2 og 7.

Nánari efnisumfjöllun

Framseld reglugerð framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2014 setur fram lista yfir virk efni sem meta skal fyrir mögulega notkun í sæfivörur. Silfur natríum vetnis sirkon fosfat er á þessum lista.Silfur natríum vetnis sirkon fosfat hefur verið metið til notkunar í sæfivörum í vöruflokki 2 og vöruflokki 7 eins og lýst er í V. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.
Lögbært yfirvald Svíþjóðar mat efnið og skilaði skýrslu með niðurstöðu sinni til Efnastofnunar Evrópu þann 12. júní 2017.
17. október 2018 skilaði sæfivörunefnd Efnastofnunar Evrópu áliti sínu, með hliðsjón af niðurstöðum lögbæra yfirvaldsins sem vann matið, í samræmi við ákvæði 2. málsgreinar 7. greinar reglugerðar (ESB) nr. 1062/2014.
Skv. þessum álitum er ekki búist við því að sæfivörur í vöruflokkum 2 og 7 sem innihalda silfur natríum vetnis sirkon fosfat mæti skilyrðum b-liðar 1. málsgreinar 19. greinar reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 þar sem ekki hefur verið sýnt fram á næga virkni.
Með hliðsjón af áliti Efnastofnunar Evrópu er ekki viðeigandi að samþykkja silfur natríum vetnis sirkon fosfat til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 7 þar sem skilyrðum 1. málsgreinar 4. greinar reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 er ekki fullnægt.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Breyta þarf reglugerð nr. 878/2014 um sæfivörur sem er sett með lagastoð í 3. tölulið 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019D1959
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 306, 27.11.2019, p. 40
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D063884/01
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur