32019D1993

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1993 of 28 November 2019 on recognition of the Trade Assurance Scheme for Combinable Crops for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.17 Umhverfisvernd
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 037/2020
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu á „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ valfrjálsa kerfinu til að sýna fram á samræmi við viðmiðanir um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB.

Nánari efnisumfjöllun

Í þessari ákvörðun er „Trade Assurance Scheme for the Combinable Crops“ valfrjálsa kerfið viðurkennt til notkunar til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni skv. viðmiðum 3., 4. og 5. mgr. í grein 7b í tilskipun 98/70/EB og 3., 4. og 5. mgr. 17. gr. tilskipunar 2009/28/EB sé fullnægt.Kerfið inniheldur einnig nákvæm gögn vegna 2. mgr. 17. gr. tilskipunar 2009/28/EB og 2. mgr. greinar 7b í tilskipun 98/70/EB til að tryggja að öll nauðsynleg gögn frá rekstraraðilum á fyrra stigi aðfangakeðju skili sér til rekstraraðila neðar í aðfangakeðjunni.
Ef innihald kerfisins breytist eftir gildistöku á þann hátt að það hefur áhrif á forsendur ákvörðunarinnar skal tilkynna það til framkvæmdastjórnarinnar tafarlaust. Þær breytingar verða þá metnar með tilliti til þess hvort að kerfið sé ennþá fullnægjandi fyrir viðmiðin sem það er viðurkennt fyrir.
Við tilteknar kringumstæður sem útlistaðar eru í ákvörðuninni getur framkvæmdastjórnin fellt ákvörðunina úr gildi.
Ákvörðunin tekur gildi á tuttugasta degi eftir birtingu hennar í stjórnartíðindum Evrópusambandsins og gildir til 30. júní 2021.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Það þarf að breyta reglugerð númer 960/2016 um gæði eldsneytis sem hefur lagastoð í 13. tl. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019D1993
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 308, 29.11.2019, p. 110
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D064149/01
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur