32019R0026

Regulation (EU) 2019/26 of the European Parliament and of the Council of 8 January 2019 complementing Union type-approval legislation with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.01 Vélknúin ökutæki
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 110/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Vegna fyrirhugaðrar útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu þykir nauðsynlegt að heimila framleiðendum ökutækja að öðlast nýja gerðarviðurkenningu frá gerðarviðurkenningaryfirvöldum aðildarríkja ESB öðrum en Bretlandi. Þessi reglugerð á einnig að tryggja að framleiðendur hafi áfram mikið frelsi við val á nýju gerðarviðurkenningaryfirvaldi. Til að tryggja réttarvissu fyrir alla hlutaðeigandi hagsmunaaðila og tryggja jafnframt jafnfræði milli framleiðenda þykir nauðsynlegt að setja niður gagnsæ og jöfn samkeppnisskilyrði sem gilda í öllum aðildarríkjum. Ætla má að ákvörðun þessi hafi engin áhrif hér á landi þar sem hér eru engir framleiðendur ökutækja eins og stendur.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Tryggja réttarvissu fyrir alla hlutaðeigandi hagsmunaaðila og tryggja jafnframt jafnfræði milli framleiðenda með því að setja niður gagnsæ og jöfn samkeppnisskilyrði sem gilda í öllum aðildarríkjum.Aðdragandi: Vegna fyrirhugaðrar útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu þykir nauðsynlegt að heimila framleiðendum ökutækja að öðlast nýja gerðarviðurkenningu frá gerðarviðurkenningaryfirvöldum aðildarríkja ESB öðrum en Bretlandi. Þessi reglugerð á einnig að tryggja að framleiðendur hafi áfram mikið frelsi við val á nýju gerðarviðurkenningaryfirvaldi. Til að tryggja réttarvissu fyrir alla hlutaðeigandi hagsmunaaðila og tryggja jafnframt jafnfræði milli framleiðenda þykir nauðsynlegt að setja niður gagnsæ og jöfn samkeppnisskilyrði sem gilda í öllum aðildarríkjum.
Efnisútdráttur: Reglugerðin inniheldur 8 ákvæði (útdráttur):
1. gr. – Efni. Reglugerðin er viðbót við tilskipun 2007/46/EB, reglugerð 167/2013/ESB, reglugerð 168/2013/ESB og reglugerð 2016/1628/ESB með því að setja sérstök ákvæði fyrir gerðarviðurkenningarvöld í EES og markaðssetningu ökutækja, kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga sem hafa verið viðurkennd af gerðarviðurkenningaryfirvöldum í Bretlandi en EES gerðarviðurkenningarlöggjöf sem vísað er til í ákvæði 2(1) þessarar reglugerðar nær enn til Bretlands.
2. gr. - Gildissvið. Þessi reglugerð nær til ökutækja, kerfa, íhluta og aðskildra tæknieininga sem falla undir gildissvið tilskipunar 2007/46/EB, reglugerðar 167/2013/ESB, reglugerðar 168/2013/ESB eða reglugerðar 2016/1628/ESB og gerðar þeirra sem hefur verið viðurkennd af bresku gerðarkenningaryfirvaldi á grundvelli þessara gerða eða einhverrar þeirrar gerðar sem eru taldar upp í viðauka IV við tilskipun 2007/46/EB eða einhverju stjórnvaldsfyrirmæli sem hefur verið fellt niður af þessum gerðum.
3. gr. – Skilgreiningar.
4. gr. – Umsókn um bandalagsgerðarviðurkenningu.
5. gr. – Skilyrði fyrir veitingu bandalagsgerðarviðurkenningar og áhrif þess.
6. gr. – Bandalagsgerðarviðurkenningaryfirvald ábyrgt fyrir ökutækjum, kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum gerða sem eru ekki samþykkt með reglugerðinni
7. gr. – Sérstök ákvæði
8. gr. – Gildistökuákvæði.
Umsögn, helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Ætla má að ákvörðun þessi hafi engin áhrif hér á landi þar sem hér eru engir framleiðendur ökutækja eins og stendur.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Reglugerðin 2019/26/ESB verður innleidd í gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004 með stoð í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitar-félaga og atvinnulífs og ALMENNINGS, ef einhver er: Enginn kostnaður.
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Nei.
Horizontal issues: -sektir, -aðrar refsingar, -stofnanir, -lönd utan EES: Nei.
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Nei.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Reglugerðin 2019/26/ESB verður innleidd í gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004 með stoð í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Samráð

Samráð Nei
Hvaða hagsmunaaðilar Samgöngustofa

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R0026
Samþykktardagur hjá ESB
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

COM numer COM(2018) 397
Dagsetning tillögu ESB
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 57, 18.7.2019, p. 31
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 192, 18.7.2019, p. 64