32019R0519

Regulation (EU) 2019/519 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/519 frá 19. mars 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 167/2013 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.02 Dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 218/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Gerðar eru lítilsháttar breytingar á reglugerð 167/2013. Þær eru helst smávægilegar uppfærslur á skilgreiningum á dráttarvélum T1 og T2, uppfærslu á hugtakanotkun, breytingar á orðavali, uppfærsla á tímaskilyrðum og uppfærsla á tilvísunum í aðrar gerðir. Þannig eru gerðar breytingar á reglugerðinni án þess að auka við reglurnar. Ætla má að ákvörðun þessi hafi lítil áhrif hér á landi, m.a. þar sem engir framleiðendur eru hér á landi.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Með reglugerðinni er verið að uppfæra reglugerð 167/2013/ESB.Aðdragandi: Með reglugerð 167/2013/ESB, um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt, var komið á stjórnsýslulegum og tæknilegum kröfum fyrir gerðarviðurkenningu allra nýrra ökutækja, kerfa, íhluta og aðskilinna tæknieininga, fyrir landbúnað og skógrækt, þ.e. dráttarvéla (flokkar T og C), eftirvagna (flokkur R) og útskiptanlegs dregins búnaðar (flokkur S).
Gerðar eru lítilsháttar breytingar á reglugerð 167/2013. Þær eru helst smávægilegar uppfærslur á skilgreiningum á dráttarvélum T1 og T2, uppfærslu á hugtakanotkun, breytingar á orðavali, uppfærsla á tímaskilyrðum og uppfærsla á tilvísunum í aðrar gerðir. Þannig eru gerðar breytingar á reglugerðinni án þess að auka við reglurnar.
Efnisútdráttur: Reglugerðin inniheldur tvö ákvæði:
1. gr. – Breytingar eru gerðar á reglugerð 167/2013/ESB.
2. gr. – Gildistökuákvæði.
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Ætla má að ákvörðun þessi hafi lítil áhrif hér á landi, m.a. þar sem engir framleiðendur eru hér á landi eins og staðan er dag.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Gerðin yrði innleidd í reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004 með stoð í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitarfélaga, atvinnulífs og almennings: Enginn kostnaður.
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Nei.
Horizontal issues: Sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Nei.
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Nei.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 60. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Samráð

Hvaða hagsmunaaðilar samgöngustofa

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R0519
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 91, 29.3.2019, p. 42
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

COM numer COM(2018) 289
Dagsetning tillögu ESB
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur