32019R0839

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/839 of 7 March 2019 amending Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/839 frá 7. mars 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 540/2014 um hljóðstig vélknúinna ökutækja og hljóðdeyfikerfa til endurnýjunar
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.01 Vélknúin ökutæki
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 214/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

erið er að gera breytingar á VIII. viðauka við reglugerð 540/2014/ESB um AVAS tæknikröfur, þ.e. Acoustic Vehicle Alerting Systems. Þetta er gert með hliðsjón af breytingum á UNECE reglugerð nr. 138; United Nations Regulation No. 138. Uniform provisions concerning the approval of Quiet Road Transport Vehicles with regard to their reduced audibility Skammstöfunin UNECE stendur fyrir United Nations Economic Commission for Europe.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Markmiðið er að gera breytingar á VIII. viðauka við reglugerð 540/2014/ESB vum AVAS tæknikröfur, þ.e. Acoustic Vehicle Alerting Systems. Þetta er gert með hliðsjón af breytingum á UNECE reglugerð nr. 138; United Nations Regulation No. 138. Uniform provisions concerning the approval of Quiet Road Transport Vehicles with regard to their reduced audibility Skammstöfunin UNECE stendur fyrir United Nations Economic Commission for Europe.
Aðdragandi: Með reglugerð 540/2014/ESB voru samþykktar stjórnsýslulegar og tæknilegar kröfur til ESB-gerðarviðurkenninga fyrir allar nýjar sendibifreiðar og fóksbifreiðar. Kröfurnar eru til hljóðstigs bifreiðanna, hljóðdeyfikerfa þeirra og til endurnýjunar þeirra. Þá eru gerðar kröfur til íhluta í bifreiðarnar séu veittar sérstakar gerðarviðurkenningar fyrir þá sem aðskildar tæknieiningar

Í reglugerð 540/2014/ESB er mælt fyrir um kröfur til hljóðstigs ofangreindra tegunda ökutækja. Það þykir nauðsynlegt að uppfæra kröfur um hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki e. Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS, í reglugerð 540/2014/ESB með hliðsjón af ofangreindri breytingu á reglugerð ENECE, til að bæta öryggisráðstafanir viðkvæmra vegfarenda.

Þar sem reglugerðin inniheldur kröfur sem eru nú þegar í gildi samkvæmt UNECE samningnum frá 1958 þá þykir brýnt að hún taki gildi sem fyrst.

Efnisútdráttur: Reglugerðin inniheldur tvö ákvæði auk viðauka.

1.        gr. – Breytingar eru gerðar á I. viðauka (ESB-gerðarviðurkenning að því er varðar hljóðstig gerðar ökutækis) og VIII. viðauka (Ráðstafanir varðandi hljóðviðvörunarkerfi í ökutæki) við reglugerð 540/2014/ESB í samræmi við viðauka þessarar reglugerðar.

2.        gr. – Gildistökuákvæði.

Viðauki.

Umsögn: helstu breytingar,  mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Ætla má að ákvörðun þessi hafi engin áhrif þar sem engir framleiðendur ökutækja eru hér á landi.

Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Reglugerðin verður innleidd í reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004 með stoð í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.

Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitar-félaga og atvinnulífs og ALMENNINGS, ef einhver er: Enginn kostnaður.

Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Nei.

Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Nei.

Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Nei.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 60. gr. umferðalaga nr. 50/1987. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Samráð

Hvaða hagsmunaaðilar Samgöngustofa

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R0839
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 138, 24.5.2019, p. 70
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer C(2019) 1774
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur