Opinbert eftirlit - ­32019R1666

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1666 of 24 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards conditions for monitoring the transport and arrival of consignments of certain goods from the border control post of arrival to the establishment at the place of destination in the Union

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1666 frá 24. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar skilyrði fyrir vöktun á flutningi og komu sendinga af tilteknum vörum frá landamæraeftirlitsstöð, sem er komustöð, til starfsstöðvar á viðtökustað í Sambandinu
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 01 Heilbrigði dýra og plantna, 01.01 Dýr
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 281/2019
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar ESB 2019/1666 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2017/625 um skilyrði fyrir vöktun á flutningi og komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum frá landamæraeftirlitsstöð, sem er komustöð, til starfsstöðvar á viðtökustað í Sambandinu

Nánari efnisumfjöllun

Efni:Reglugerðin leggur fram reglur um vöktun á flutningi og komu sendinga af afurðum úr dýraríkinu, kímefnum, aukaafurðum úr dýrum, hey og hálmi og samsettum afurðum sem setja á á markað í Sambandinu, þar sem þess er krafist skv. löggjöf Sambandins að flutningur frá landamæraeftirlitsstöð til starfsstöðvar sé vaktaður.

Breytingar:
Viðbætur sem koma fram í þessari reglugerð:
• Skilyrði fyrir vöktun á flutningi frá landamæraeftirlitsstöð til starfsstöðvar
o Lögbær yfirvöld á landamæraeftirlitsstöð gefa leyfi fyrir slíkum flutningi að tilteknum skilyrðum uppfylltum.
• Skilyrði fyrir vöktun á komu sendinga til starfsstöðvar
o Lögbær yfirvöld sem bera ábyrgð á opinberu eftirliti hjá starfsstöðinni láta lögbær stjórnvöld á landamæraeftirlitsstöð vita af komu sendingarinnar á starfsstöð og koma að afgreiðslu sendingarinnar á starfsstöð með því að sinna opinberu eftirliti varðandi sendinguna

Tekur gildi í Evrópusambandinu 14. desember 2019, samhliða nýju eftirlitsreglugerðinni nr. 625/2017

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Gerðin verður innleidd samhliða nýrri reglugerð ESB 2017/625 um opinbert eftirlit og með heimild í lögum nr. 93/1995 um matvæli.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ábyrg stofnun Matvælastofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R1666
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 255, 4.10.2019, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer C(2019) 4500
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 14, 5.3.2020, p. 14
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 68, 5.3.2020, p. 12