32019R1840

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1840 of 31 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 as regards the reporting of WLTP CO2 values for certain categories of new passenger cars and adjusting the input data for the correlation tool
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.03 Loft
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 084/2020
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Markmið sem að er stefnt: Samræming og minniháttar aðlaganir á reglugerðum um koltvísýringslosun ökutækja vegna annmarka sem komið hafa upp og til að auka skýrleika við beitingu reglnanna. Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Ekki er starfandi framleiðandi ökutækis á Íslandi. Þá eru mælingartæki þau og vottunaraðilar þeir sem þarf til að veita vottun eða prófanir samkvæmt reglugerðinni sem breyta á ekki til staðar á Íslandi og kæmi regluverkið því að meginstefnu til framkvæmdar utan landsteinanna ef á reyndi.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Samræming og minniháttar aðlaganir á reglugerðum um koltvísýringslosun ökutækja vegna annmarka sem komið hafa upp og til að auka skýrleika við beitingu reglnanna. Aðdragandi: Í reglugerð ESB 2019/631 er tiltekið að markmið um koltvísýringslosun ökutækjaflotans á EES svæðinu fyrir ný ökutæki sem framleidd verða á árunum 2025 til 2030 skuli ákvörðuð og reiknuð í samræmi við Framkvæmdareglugerð 2017/1151. Þrátt fyrir að reglur hafi verið innleiddar um mælingu koltvísýringslosunar nýrra ökutækja í framkvæmdareglugerð ESB 2017/1153 er nauðsynlegt að bæta úr nokkrum atriðum sem vafi eru verið um eða valdið vandræðum í framkvæmd.
Efnisútdráttur: Að mati Framkvæmdastjórnarinnar er þörf á að tilgreina hvernig skuli mæla losun koltvísýrings úr ökutækjum sem nota rafmagn og annað eldsneyti sem aflgjafa, hvort sem um ræðir ökutæki sem hægt er að hlaða með rafmagni frá utanaðkomandi orkugjafa eða þau sem eingöngu varðveita umframorku í formi rafmagns rafmagnsgeymi ökutækisins. Þá er jafnframt að mati framkvæmdastjórnarinnar nauðsynlegt að tilgreina hvernig koltvísýringslosun ökutækja skuli ákvörðuð í þeim tilvikum þar sem fleiri en eitt próf er gert vegna gerðarviðurkenningar ökutækisins. Gerð þessi á eingöngu við fólksbifreiðir meðan Reglugerð (ESB) 2019/1839 á við um atvinnuökutæki. Breytingar eru gerðar á reglugerð (ESB) 2017/1153 til að ná fram þessu atriðum
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Gerðin hefur almenna þýðingu fyrir framleiðendur ökutækja og lítur að mengunar stöðlum og mælingu vegna nýrra ökutækja. Ekki er starfandi framleiðandi ökutækis á Íslandi. Þá eru mælingartæki þau og vottunaraðilar þeir sem þarf til að veita vottun eða prófanir samkvæmt reglugerðinni sem breyta á ekki til staðar á Íslandi og kæmi regluverkið því að meginstefnu til framkvæmdar utan landsteinanna ef á reyndi.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Í dag er lagastoð í 60. gr. gildandi umferðarlaga. Lagastoð verður eftir 1. janúar 2020 í a-lið 4. mgr. 69. gr. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitarfélaga og atvinnulífs og ALMENNINGS, ef einhver er: Enginn
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Varðar umhverfis staðla svo að takmörkuðu leyti umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Tilgreining á hagsmunaaðilum: Á ekki við
Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Á ekki við
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Á ekki við

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta lagastoðin er því aðeins 69. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R1840
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 282, 4.11.2019, p. 9
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur