32019R1966

Commission Regulation (EU) 2019/1966 of 27 November 2019 amending and correcting Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.16 Snyrtivörur
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 036/2020
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1966 frá 27. nóvember 2019 um breytingu og leiðréttingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1223/2009 um snyrtivörur.

Nánari efnisumfjöllun

Reglugerð þessi tekur til svokallaðra CMR-efna og breytinga og leiðréttinga hvað varðar færslur þeirra í II., III. og V. viðauka reglugerðar (EB) nr. 1223/2009, byggt á flokkun þeirra samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 2018/1480. CMR-efni eru efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða sem hafa eiturhrif á æxlun samkvæmt mati vísindanefndar Efnastofnunar Evrópu. Almenna viðmiðið er að öll CMR-efni sem eru háð skilyrðum eða leyfileg samkvæmt III. og V. viðauka færist yfir í II. viðauka, sem innheldur skrá yfir efni sem eru bönnuð í snyrtivörum. Í ljósi undanþáguákvæðis í 15. gr. rg. (EB) nr. 1272/2009 er gerð undanþága varðandi salisýlsýru hvað þetta varðar, en skilyrðum varðandi hana breytt í III. og V. viðauka. Sérstakar breytingar eru gerðar á færslum efnanna oxýkínólín og díamínótóluens. Einnig eru 19 nýjum CMR-efnum sem ekki eru í viðaukunum, en ættu að vera í II. viðauka, bætt þar við.
Með reglugerðinni er II. , III. og V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 breytt í samræmi við I. viðauka hennar og leiðréttir í samræmi við II. viðauka hennar.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Breyta þarf reglugerð nr. 577/2013 um snyrtivörur. Reglugerðin verður innleidd með tilvísunaraðferð. Lagastoð er í 7. tölul. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R1966
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 307, 28.11.2019, p. 15
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D062738/02
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur