32019R2075

Commission Regulation (EU) 2019/2075 of 29 November 2019 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1, 8, 34, 37 and 38, International Financial Reporting Standards 2, 3 and 6, Interpretations 12, 19, 20 and 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee and Interpretation 32 of the Standing Interpretations Committee
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 22 Félagaréttur
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 085/2020
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Þann 29. mars 2018 sendi Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út breytingar á tilvísunum í hugmyndaramma alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Markmið breytinganna er aðuppfæra núverandi tilvísanir í nokkrum stöðlum og túlkun á fyrri ramma með tilvísanir í
endurskoðaðan hugmyndaramma.

Nánari efnisumfjöllun

Efnisúrdráttur vegna reglugerðar framkvæmdarstjórnarinnar nr. 2019/2075 frá 29. nóvember 2019 um breytingar á reglugerð nr. 1126/2008 um upptöku alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1606/2002 varðandi alþjóðlega reikningsskilastaðla IAS 1, 8, 34, 37 og 38, IFRS staðla 2, 3 og 6, túlkanir 12, 19, 20, 22 og 32.
Þann 29. mars 2018 sendi Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út breytingar á tilvísunum í hugmyndaramma alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Markmið breytinganna er að
uppfæra núverandi tilvísanir í nokkrum stöðlum og túlkun á fyrri ramma með tilvísanir í
endurskoðaðan hugmyndaramma. Í samráði við ráðgjafahóp Evrópu um skýrslugjöf eru staðfestar breytingar á eftirfarandi stöðlum og túlkunum:
Alþjóðlegur reikningsskilastaðall (IAS) 1 Framsetning reikningsskila, IAS 8 Reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur, IAS 34 Árshlutareikningar, IAS 37 Óvissar skuldir og óvissar eignir og IAS 38 Óefnislegar eignir og alþjóðlegur reikningsskilastaðall (IFRS) 2 Eignahlutatengd greiðsla, IFRS 3 Sameining félaga og IFRS 6 Könnun og mat á námuréttindum og túlkun 12 á Alþjóðleg túlkunarnefnd fjárhagsskýrslugerðar (IFRIC) Samningar um þjónustuívilnun, IFRIC 19 Eftirgjöf fjárskulda með útgáfu eiginfjárgerninga, IFRIC 20 Kostnaður á framleiðslustigi við hreinsun yfirborðsjarðlaga í námuvinnslu og IFRIC 22 Gjaldeyrisviðskipti og ígrundun og túlkun 32 á stöðunni Túlkunarnefnd (SIC) Óefnislegar eignir - kostnaður við vefsíðu uppfyllir skilyrði fyrir upptöku sem sett er fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1606/2002.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2075 að því er varðar alþjóðlega reikningsskilastaðla IAS 1, 8, 34, 37 og 38, IFRS staðla 2, 3 og 6, túlkanir 12, 19, 20, 22 og 32


Innleiðing reglugerðanna kallar ekki á lagabreytingu. Lagastoð er að finna í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing í vinnslu

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R2075
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 316, 6.12.2019, p. 10
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur