32019R2116

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2116 of 28 November 2019 setting the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2018/1979

Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun hjá ESB og EFTA-ríkjunum innan EES
Svið (EES-samningur, viðauki) 11 Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, 11.01 Fjarskiptaþjónusta

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Um er að ræða framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnar ESB um vegið meðaltal á hámarks lúkningargjöld fyrir reikisímtöl í farnetum innan EES svæðisins. Með gildistöku hinnar svonefndu TSM reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins nr. 2015/2120/EB var kveðið á um að reikigjöld skyldu byggja á heimaverðskrá (e. Roam Like Home). Væri einstakur viðskiptavinur með mikla reikinotkun var hins vegar gert ráð fyrir því að fjarskiptafyrirtæki gætu lagt tiltekið álag á einingarverð reikisímtala slíks viðskiptavinar vegna þeirra símtala sem væru umfram eðlilega notkun. Þetta álag skyldi miða við tilteknar reikniforsendur, þ.e. vegið meðaltal á lúkningargjöldum í farsímanetum innan EES svæðisins samkvæmt ákveðnum forsendum Í TSM reglugerðinni var framkvæmdastjórn ESB falið að reikna út þetta álag árlega. Hér liggur fyrir niðurstaða þessa útreiknings á vegnu meðaltali á hámarks lúkningargjöld fyrir reikisímtöl sem skal gilda fyrir árið 2020.

Nánari efnisumfjöllun

Um er að ræða framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnar ESB um vegið meðaltal á hámarks lúkningargjöld fyrir reikisímtöl í farnetum innan EES svæðisins. Með gildistöku hinnar svonefndu TSM reglugerðar Evrópuþingsins og Ráðsins nr. 2015/2120/EB var kveðið á um að reikigjöld skyldu byggja á heimaverðskrá (e. Roam Like Home). Væri einstakur viðskiptavinur með mikla reikinotkun var hins vegar gert ráð fyrir því að fjarskiptafyrirtæki gætu lagt tiltekið álag á einingarverð reikisímtala slíks viðskiptavinar vegna þeirra símtala sem væru umfram eðlilega notkun. Þetta álag skyldi miða við tilteknar reikniforsendur, þ.e. vegið meðaltal á lúkningargjöldum í farsímanetum innan EES svæðisins samkvæmt ákveðnum forsendum. Í TSM reglugerðinni var framkvæmdastjórn ESB falið að reikna út þetta álag árlega, að fenginni umsögn frá BEREC (evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði fjarskipta).
Með þessari framkvæmdarreglugerð er verið að uppfæra útreiknað vegið meðaltal lúkningarverðs í farsíma sem skal vera 0,0079 evrusent fyrir hverja mínútu. Skal gjaldið gilda frá 1. janúar 2020 í aðildarríkjunum.
Íslensku farsímafyrirtækin hafa ekki sett ákvæði um slíkt viðbótarálag í skilmála sína vegna símtala reikiþjónustu og njóta viðskiptavinir þeirra því ætíð kjara samkvæmt heimaverðskrá á ferðalögum sínum innan EES svæðisins. Fyrirtækin verða þó að geta sett slíka skilmála um gjöld vegna reikinotkunar umfram það sem telst eðlileg notkun samkvæmt reglum um heimaverðskrá sjái þau þörf á að gæta þeirra hagsmuna sinna.
Eins og sakir standa hefur þetta hámarks viðbótarálag fyrir reikisímtöl takmarkaða þýðingu fyrir íslenskan fjarskiptamarkað. Eigi að síður er nauðsynlegt að innleiða reglugerðina þegar þar að kemur.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er í 2. mgr. 35. gr. fjarskiptalaga. Innleiðing verði með breytingu á reglugerð nr. 1174/2012 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins með tilvísunaraðferð.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Póst- og fjarskiptastofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32019R2116
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 320, 11.12.2019, p. 11
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar