COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) …/… of XXX postponing the expiry date of approval of propiconazole for use in biocidal products of product-type 8 - ­32020D0027

Commission Implementing Decision (EU) 2020/27 of 13 January 2020 postponing the expiry date of approval of propiconazole for use in biocidal products of product-type 8

Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun hjá ESB og EFTA-ríkjunum innan EES
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðunin felur í sér að framlengja samþykkt propiconazole sem virks efnis til notkunar í sæfivörum í vöruflokki 8 þar til 31. mars 2021.

Nánari efnisumfjöllun

Virka efnið propiconazole er samþykkt til notkunar í vöruflokki 8 þar til 31. mars 2020. Þann 1. október 2018 var sótt um endurnýjun samþykkis propiconazole í samræmi við 1. málgrein 13. greinar reglugerðar (ESB) nr. 528/2012.Þann 8. febrúar 2019 upplýsti lögbæra yfirvald Finlands framkvæmdastjórnina, í samræmi við 1. málgrein 14. greinar reglugerðar nr. (ESB) 528/2012, að heildarmat á umsókninni væri nauðsynlegt.
Vegna tímans sem matið tekur mun gildandi samþykkt væntanlega renna út áður en því er lokið. Því er litið svo á að viðeigandi sé að framlengja samþykkt efnisins.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Breyta þarf reglugerð nr. 878/2014 um sæfivörur sem er sett með lagastoð í 3. tölulið 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32020D0027
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 8, 14.1.2020, p. 39
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D063886/03
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar