32020D1339

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1339 of 23 September 2020 on the approval pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from certain light commercial vehicles in relation to the Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 20 Umhverfismál, 20.03 Loft
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 078/2021
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ný tækni nokkurra bifreiðaframleiðenda er viðurkennd sem nýsköpunartækni skv reglugerðum 443/200 og 510/2011sem sé til þess fallinn að spara orku

Nánari efnisumfjöllun

Í REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 443/2009 frá 23. apríl 2009 um að setja staðla um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum setur Evrópusambandið fram markmið sitt um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá léttum ökutækjum sem notuð eru í atvinnuskyni, þ.e.a.s. ökutækjum sem skráð eru fyrir átta farþega eða færri. Þar eru settir staðlar um mengunarvarnargetu nýrra fólksbifreiða sem hluta af samþættri stefnu Sambandsins um að draga úr losun koltvísýrings frá léttum ökutækjum og í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 725/2011 er komið á aðferð til að viðurkenna og votta nýsköpunartækni sem dregur úr losun koltvísýrings frá slíkum nýjum fólksbifreiðum.
Í þessum tilgangi er með ákvæðum í 12 gr. reglugerðarinnar veitt heimild til þess að framkvæmdastjórnin votti tiltekinn tækjabúnað þannig að notkun hans dragi úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta gerir framkvæmdastjórnin með sérstakri ákvörðun í hvert sinn um tiltekinn tækjabúnað. Í staðinn fá framleiðendur heimild til að setja í sérstakt vottorða að bifreiðin losi allt að 7 gr. minna af CO2. Hún er þannig vistvænni, kolefnisfótspor bílsins frá upphafi til enda framleiðslu verður minna og þar af leiðandi fá framleiðendur að framvísa lægra CO2 gildi á COC vottorði.
Hér eru það Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH-PSA, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford-Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG and Volkswagen AG Nutzfahrzeuge sem fá viðurkenningu á því að sérstök díóðulýsing sem notuð er í ljósum utan á bifreiðum uppfylli skilyrði til að teljast vera orkusparandi. Ákvörðunin nær til sprengihreyfla sem eru knúnir bensínu og dísilolíu auk tiltekinna tengil-tvinn bifreiða. Nokkru eftir að framangreindir framleiðendur lögðu fram umsóknir sínar lagði Renault SA fram svipaða umsókn sem metin var samhliða.
Umsókn fyrirtækjanna var metin í samræmi við reglugerð 2019/631, reglugerð 427/2014 og leiðbeiningar sem nota á við gerð umsóknar um ívilnun eins og hér er greint frá. Niðurstaðan var sú að sú nýja tækni sem hér er til meðferðar uppfyllir skilyrði reglugerðar 443/2009 og reglugerðar 510/2011 sem og reglugerðar 2019/631 til að verða viðurkennd sem orkusparandi nýsköpunartækni.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiðing gerðarinnar kallar ekki á lagabreytingar hér á landi. Lagastoð er í 69. gr. Umferðarlaga, nr. 77/2019. Innleiðing fer fram með breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja, nr. 822/2004.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32020D1339
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 313, 28.9.2020, p. 4
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur