32020L1833

Commission Delegated Directive (EU) 2020/1833 of 2 October 2020 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council as regards adaptation to scientific and technical progress
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 13 Flutningar, 13.01 Flutningar á landi
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 061/2021
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Verið er að breyta viðaukum tilskipunar 2008/68 um flutning hættulegra efna í samræmi við breytingar á ADR-samningnum sem Ísland er aðili að. Lítil áhrif hér á landi. Ekki kostnaður.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Verið að uppfæra ákvæði í viðaukum við tilskipun 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi sem fjallað er um í 2. gr. tilskipunarinnar en þessi uppfærsla á sér stað á tveggja ára fresti. Síðasta uppfærsla tekur gildi 1. janúar 2021.Efnisúrdráttur: Verið að uppfæra I., II. og III. viðauka tilskipunarinnar í samræmi við framangreint.
Verið að uppfæra reglur um ADR, e. the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Í I. viðauka og verið að breyta samningsaðila í aðildarríki þar sem það á við. Breytingarnar gilda um, flutninga á vegum,lestir og skipagengar vatnaleiðir, e. inland waterways.
Aðildarríki eiga að tilkynna til Framkvæmdastjórnarinnar hvaða laga- og reglugerðarbreytingar verða gerðar. Það þarf að koma til framkvæmda fyrir 30. júní 2021. Í tilviki Íslands er miðað við tilkynningar til ESA.
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Hluti af þessu snýr að ADR samningnum sem varðar Ísland. Að hluta er ADR-samningurinn um lestir og skipagengar vatnaleiðir sem ekki er að finna hér á landi.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: 81. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Innleitt í reglugerð um flutning á hættulegum farmi á landi nr. 1077/2010.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitarfélaga og atvinnulífs og almennings, ef einhver er: Óverulegur.
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Gæti átt við Vinnueftirlitið.
Tilgreining á hagsmunaaðilum: Vinnueftirlitið.
Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Nei.
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Breytingar sem verða gerðar á lögum eða reglugerðum skal tilkynna til ESA og þær þurfa að koma til framkvæmda fyrir 30. júní 2021.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar er að finna í 81. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Innleitt í reglugerð um flutning á hættulegum farmi á landi nr. 1077/2010.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32020L1833
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 408, 4.12.2020, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer C(2020)6661
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur