32020R0239

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/239 of 20 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the adaptation of the templates for type-approval procedures for two- or three-wheel vehicles and quadricycles to the environmental steps Euro 5 and Euro 5+ requirements

Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun hjá ESB og EFTA-ríkjunum innan EES
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.01 Vélknúin ökutæki

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Verið er tryggja að skilgreining Euro 5 –þrepsins og Euro 5+ þrepsins við gerðarviðurkenningu ökutækja á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum sé beitt með skilvirkum hætti. Samkvæmt kröfum sem kynntar voru með reglugerð ESB 2019/129 um beitingu Euro 5-þrepsins verða ákveðnir undirflokkar ökutækja að uppfylla auknar tæknikröfur m. v. tilteknar dagsetningar. Aðrir undirflokkar eru undanþegnir eða þurfa að uppfylla kröfurnar síðar en upphaflega var kveðið á um í reglugerð ESB 168/2013. Því þarf að breyta sniðmáti sem notað er við gerðarviðurkenningar þessara ökutækja og mælt er fyrir um í gerð ESB 901/2014. Þetta er talið nauðsynlegt til að auðvelda gerðarviðurkenningarferlið og gera yfirvöldum kleift að sannreyna að farið sé að þeim kröfum sem gerðar eru þegar óskað er gerðarviðurkenninga samkvæmt Euro 5 – þrepinu og Euro 5+ þrepinu. Þessi breyting snýr að framleiðendum og gerðarviðurkenningaryfirvöldum. Því hefur gerðin lítil áhrif í dag á Íslandi

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Verið er tryggja að skilgreining Euro 5 –þrepsins og Euro 5+ þrepsins við gerðarviðurkenningu ökutækja á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum sé beitt með skilvirkum hætti. Aðdragandi: Samkvæmt kröfum sem kynntar voru með reglugerð ESB 2019/129 um beitingu Euro 5-þrepsins verða ákveðnir undirflokkar ökutækja að uppfylla auknar tæknikröfur m. v. tilteknar dagsetningar. Aðrir undirflokkar eru undanþegnir eða þurfa að uppfylla kröfurnar síðar en upphaflega var kveðið á um í reglugerð ESB 168/2013.
Því þarf að breyta sniðmáti sem notað er við gerðarviðurkenningar þessara ökutækja og mælt er fyrir um í gerð ESB 901/2014. Þetta er talið nauðsynlegt til að auðvelda gerðarviðurkenningarferlið og gera yfirvöldum kleift að sannreyna að farið sé að þeim kröfum sem gerðar eru þegar óskað er gerðarviðurkenninga samkvæmt Euro 5 – þrepinu og Euro 5+ þrepinu.
Því þarf að breyta reglugerð ESB 901/2014.
Efnisúrdráttur: Nýrri grein, 12a, er bætt við þar sem fram kemur að fram til 30. júní 2020 skulu yfirvöld veita gerðarviðurkenningu til ökutækja í samræmi við þessa reglugerð.
Verið að uppfæra viðauka I, IV, VII og VIII.
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Þessi breyting snýr að framleiðendum og gerðarviðurkenningaryfirvöldum. Samgöngustofa þarf þó að hafa breytingarnar til hliðsjónar við skráningu ökutækja því athuga skal hvort ökutæki uppfylli mengunarkröfur. Gerðin hefur aðallega þýðingu fyrir framleiðendur ökutækja og gerðarviðurkenningaryfirvöld. Ekki er starfandi framleiðandi ökutækis á Íslandi og því hefur gerðin ekki áhrif í dag á Íslandi að öðru leyti en því sem að framan greinir.
Lagastoð fyrir innleiðinu gerðar: Lagastoð er að finna í 4. mgr. 69. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Innleidd í reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitar-félaga og atvinnulífs og ALMENNINGS, ef einhver er: Óverulegur.
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Nei.
Tilgreining á hagsmunaaðilum: Aðilar sem flytja inn bifhjól og fjórhjól.
Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Nei.
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Nei.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoð er að finna í 4. mgr. 69. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Innleidd í reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32020R0239
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 48, 21.2.2020, p. 6
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D065671/01
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar