32020R0349

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/349 of 2 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1916 in respect of operational conditions in certain urban or interurban areas

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/349 frá 2. mars 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1916 að því er varðar notkunarskilyrði tiltekinna svæða í eða milli borga
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 13 Flutningar, 13.02 Flutningar á vegum
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 249/2021
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Verið að samræma hugtakanotkun um rekstrarskilyrði í þéttbýli og á milli borga í reglugerð 2019/1916/ESB við 3. mgr. 8. gr. b. tilskipunar 96/53/EB. Aðildarríkjum er heimilað að banna ákveðna umferð ökutækja við tilteknar aðstæður. Óveruleg áhrif, óverulegur kostnaður.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Verið að samræma hugtakanotkun um rekstrarskilyrði í þéttbýli og á milli borga í reglugerð 2019/1916/ESB við 3. mgr. 8. gr. b. tilskipunar 96/53/EB.
Aðdragandi: Röng hugtakanotkun um rekstrarskilyrði í þéttbýli og á milli borga í reglugerð 2019/1916/ESB við 3. mgr. 8. gr. b. tilskipunar 96/53/EB.
Efnisúrdráttur: 1. gr. fjallar um breytingu á reglugerð 2019/1916/ESB þar sem 1. mgr. 3. gr. er skipt út fyrir nýja grein. þar segir að aðildarríki megi banna ákveðna umferð ökutækja með ákveðinn búnað í þéttbýli og á milli borga þar sem hámarkshraði er undir 50 km á klst. og þar sem viðkvæmir vegfarendur eru líklegir til að vera til staðar.
2. gr. fjallar um gildistöku.
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Hefur óveruleg áhrif hér á landi, verið að leiðrétta ósamræmi á milli reglugerðar og tilskipunar.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: 82. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Innleitt í reglugerð um stærð og þyngd ökutækja nr. 155/2007.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitarfélaga og atvinnulífs og almennings, ef einhver er: Óverulegur.
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Nei
Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Nei

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð Á ekki við
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoð er að finna 82. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Innleitt í reglugerð um stærð og þyngd ökutækja nr. 155/2007.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Innviðaráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32020R0349
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 63, 3.3.2020, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur