32020R0411

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/411 of 19 November 2019 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and the Council on safety rules and standards for passenger ships, as regards the safety requirements for passenger ships engaged on domestic voyages

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/411 frá 19. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðins 2009/45/EB um öryggisreglur og -staðla fyrir farþegaskip að því er varðar öryggiskröfur fyrir farþegaskip í innanlandssiglingum
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð hefur ekki öðlast gildi þar sem hún er háð gildistöku annarra ákvarðanna sameiginlegu nefndarinnar
Svið (EES-samningur, viðauki) 13 Flutningar, 13.05 Sjóflutningar
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 163/2020
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Markmiðið er að samræma kröfur til farþegaskipa í siglingum innan EES-svæðisins við kröfur sem gerðar eru til skipa í alþjóðasamningum. Komið hefur fyrir að breytingar á alþjóða samningum hafi ekki verið innleiddar og er það leiðrétt með reglugerð (ESB) 2020/411. Viðaukar tilskipunar 2009/45 eru einfaldaðir til að auka læsileika þeirra auk þess sem gerðar eru breytingar á viðaukunum sem leiða af tilskipun (ESB) 2017/2108. Lítil áhrif og kostnaður óverulegur.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Markmiðið er að samræma kröfur til farþegaskipa í siglingum innan EES-svæðisins við kröfur sem gerðar eru til skipa í alþjóðasamningum. Kröfurnar sem um ræðir og verið er að breyta með þessari tilteknu gerð eru í a. lið 2. gr. tilskipunar 2009/45/EB. Í einhverjum tilvikum hafa breytingar á þeim alþjóðlegu samningum sem um ræðir ekki verið innleiddar og er það leiðrétt með reglugerð 2020/411. Viðaukar tilskipunar 2009/45 eru einfaldaðir til að auka læsileika þeirra auk þess sem gerðar eru breytingar á viðaukunum sem leiða af tilskipun (ESB) 2017/2108.
Aðdragandi: Tillagan kemur í kjölfar hæfisskoðunar Evrópusambandsins e. Regulatory fitness and performance programme eða “REFIT” á evrópskri siglingalöggjöf og samþykktar tilskipunar 2017/2108.
Samþykkt hefur verið að ál teldist svokallað „sambærilegt efni“ í skilningi tilskipunar 2009/45/EB og því er talin þörf á að skýra ákveðin atriði tæknilegra krafna.
Efnisútdráttur: Talin er þörf á að samræma tæknilegar kröfur í tilskipun 2009/45 við breytingar á tæknilegum kröfum í alþjóðasamningum. Þá eru breytingar sem gerðar hafa verið á tilskipun 2009/45/EB og settar voru fram í tilskipun (ESB) 2017/2108 teknar inn, t.a.m. kröfur til farþegaskipa undir 24 metrum að lengd.
Að lokum eru viðaukar einfaldaðir til að auka læsileika þeirra án þess að kröfum til farþegaskipa sé sérstaklega breytt. Eingöngu er um uppfærslur á viðaukum að ræða.
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Ekki er fyrirsjáanlegt að gerðin hafi í för með sér miklar breytingar hér á landi. Gerðin er til einföldunar og skýringar.
Gert var grein fyrir meginbreytingum að efninu til sem felast í þessari gerð vegna Tilskipunar (ESB) 2017/2108.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Breytingar innleiddar í reglugerð 666/2001 eða sambærilega reglugerð setta með stoð í 4. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2003.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitarfélaga og atvinnulífs og almennings, ef einhver er: Samgöngustofa telur miðað við forsendur að fyrirséður kostnaður verði óverulegur eða enginn.
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Á ekki við
Tilgreining á hagsmunaaðilum: Ferðaþjónustuaðilar og aðrir sem sigla með farþega
Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Á ekki við
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Á ekki við.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Breytingar innleiddar í reglugerð 666/2001 eða sambærilega reglugerð sem sett yrði með stoð í 4. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2003.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Innviðaráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32020R0411
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 83, 19.3.2020, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur