32020R1170

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1170 of 16 July 2020 on design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment and repealing Implementing Regulation (EU) 2019/1397

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1170 frá 16. júlí 2020 um hönnunar-, smíða- og nothæfiskröfur sem og prófunarstaðla fyrir búnað um borð í skipum og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1397
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn en er ekki lengur í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.32 Búnaður um borð í skipum
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 128/2020
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu Nei

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Í tilskipun nr. 2014/90 um skipsbúnað er framkvæmdastjórninni falið að tilgreina, með framkvæmdarreglugerðum, þær kröfur sem gilda um hönnun, framleiðslu, virkni og prófunarstaðla skipsbúnaðar.
Með þessari framkvæmdarreglugerð er viðauki við tilskipunina uppfærður í samræmi við nýlega þróun.
Um er að ræða staðla og reglur IMO þar sem við á, e. international conventions and relevant resolutions and circulars of IMO, fyrir skipsbúnað sem heimilt er að setja á markað í aðildarríkjum ESB/EES. Staðlarnir og reglurnar eru uppfærðar reglulega. Gerðin á við skipsbúnað sem settur er á markað hér á landi. Gerðin felur þó ekki í sér teljandi breytingar. Hér á landi er ekki framleiddur skipsbúnaður sem þessi reglugerðarbreyting tekur til. Breytingin hefur því aðeins óbein áhrif.
Enginn umframkostnaður hlýst af gildistökugerðarinnar og innleiðingu hennar hér á landi. Helstu hagsmunaaðilar væru útgerðir íslenskra skipa.

Nánari efnisumfjöllun

Markmiðið með gerðinni er að auka öryggi í siglingum sem fæst með því að setja fram kröfur um hönnun, framleiðslu,virkni og prófunarstaðla skipsbúnaðar.
Í tilskipun nr. 2014/90 um skipsbúnað er framkvæmdastjórninni falið að tilgreina, með framkvæmdarreglugerðum, þær kröfur sem gilda um hönnun, framleiðslu, virkni og prófunarstaðla skipsbúnaðar.
Með þessari framkvæmdarreglugerð er viðauki við tilskipunina uppfærður í samræmi við nýlega þróun.
- Settar eru fram kröfur til skipsbúnaðar sem fellur undir tilskipunina.
- Framkvæmdarreglugerð ESB nr. 2019/1397 um sama efni er felld úr gildi
- Aðildarríkjum er heimilt að setja á markað skipsbúnað sem uppfyllir kröfur samkvæmt framangreindri framkvæmdarreglugerð í þrjú ár eftir að hún tekur gildi.
Um er að ræða staðla og reglur IMO þar sem við á, e. international conventions and relevant resolutions and circulars of IMO, fyrir skipsbúnað sem heimilt er að setja á markað í aðildarríkjum ESB/EES. Staðlarnir og reglurnar eru uppfærðar reglulega. Gerðin á við skipsbúnað sem settur er á markað hér á landi. Gerðin felur þó ekki í sér teljandi breytingar. Hér á landi er ekki framleiddur skipsbúnaður sem þessi reglugerðarbreyting tekur til. Breytingin hefur því aðeins óbein áhrif.
Enginn umframkostnaður hlýst af gildistökugerðarinnar og innleiðingu hennar hér á landi. Helstu hagsmunaaðilar væru útgerðir íslenskra skipa.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er lög um eftirlit með skipum nr. 47/2003. Innleiðing mun fara fram með breytingu á reglugerð nr. 989/2016, um skipsbúnað.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Innviðaráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32020R1170
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 264, 12.8.2020, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 52, 6.7.2023, p. 23
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 173, 6.7.2023, p. 23