Framlenging reglugerðar um minniháttaraðstoð vegna þjónustu er hefur almenna, efnahagslega þýðingu - ­32020R1474

Commission Regulation (EU) 2020/1474 of 13 October 2020 amending Regulation (EU) No 360/2012 as regards the prolongation of its period of application and a time-bound derogation for undertakings in difficulty to take into account the impact of the COVID-19 pandemic
Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð í skoðun hjá Íslandi, Liechtenstein og Noregi til upptöku í EES-samninginn
Svið (EES-samningur, viðauki) 15 Ríkisaðstoð

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Með gerðinni er gildistími reglugerðar um minniháttaraðstoð vegna þjónustu er hefur almenna, efnahagslega þýðingu framlengdur og kveðið á um tímabundna undanþágu frá ákvæðum um að reglugerðin gildi ekki um fyrirtæki í erfiðleikum, í því skyni að taka tillit til áhrifa Covid-19 faraldursins.

Nánari efnisumfjöllun

Reglugerðin um minniháttaraðstoð vegna þjónustu er hefur almenna, efnahagslega þýðingu heitir: reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 360/2012 frá 25. apríl 2012 um beitingu 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart minniháttaraðstoð sem veitt er fyrirtækjum sem veita þjónustu er hefur almenna efnahagslega þýðingu. Hún var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 225/2012 frá 7. desember 2012.
Vegna ástandsins sem skapast hefur í tengslum við kórónuveirufaraldurinn þykir nauðsynlegt að framlengja gildistíma gerðarinnar, ásamt fleiri gerðum á sviði ríkisaðstoðar. Í tengslum við faraldurinn er jafnframt talið rétt að undanþiggja frá skilyrðum um að teljast ekki í erfiðleikum þau fyrirtæki sem ekki áttu í erfiðleikum 31. desember 2019 en lentu í erfiðleikum á tímabilinu 1. janúar 2020 til 30. júní 2021.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Innleiðing

Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Reglugerð um gildistöku reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) um ríkisaðstoð, sem sett er með stoð í samkeppnislögum.

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32020R1474
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 337, 14.10.2020, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB