32021D1287

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1287 of 2 August 2021 postponing the expiry date of approval of indoxacarb for use in biocidal products of product-type 18

Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun hjá ESB og EFTA-ríkjunum innan EES
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðunin felur í sér frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir indoxakarb til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 til 30. júní 2024.

Nánari efnisumfjöllun

Virka efnið indoxakarb er talið upp í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 og samkvæmt 86. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 er það talið samþykkt undir þeirri reglugerð að uppfylltum þeim forskriftum og skilyrðum sem sett eru fram í I. viðauka við tilskipunina. Þann 26. júní 2018 var sótt um endurnýjun á samþykki fyrir indoxakarb til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 í samræmi við 1. tl. 13. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012. Frakkland, sem lögbært matsyfirvald, hefur ákveðið að nauðsynlegt sé að vinna fullnaðarmat á umsókninni. Samkvæmt framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1030 hefur lokadagsetningu samþykkis fyrir indoxakarb til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 áður verið frestað til 30. júní 2022 til að tryggja nægan tíma til að meta umsóknina. Nú hefur lögbæra matsyfirvaldið óskað eftir að umsækjandi skili inn viðbótargögnum með skilafrestinum 30. september 2022. Því er ljóst að ekki náist að taka ákvörðun um endurnýjun áður en lokadagur samþykkis rennur upp og þess vegna þykir rétt að fresta lokadegi samþykkis fyrir indoxakarb til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 til 30. júní 2024.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf þessa ákvörðun með tilvísunaraðferð í reglugerð nr. 878/2014 um sæfivörur.
Lagaheimild er í 3. tl. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32021D1287
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 279, 3.8.2021, p. 41
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D073810/02
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar