32021D1436

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1436 of 31 August 2021 amending Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to authorise certain national derogations
Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð í skoðun hjá Íslandi, Liechtenstein og Noregi til upptöku í EES-samninginn
Svið (EES-samningur, viðauki) 13 Flutningar, 13.01 Flutningar á landi

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Um er að ræða ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB um að heimila aðildarríkjum tilteknar undanþágur í samræmi við tilskipun 2008/68/EB. Gerðar eru tilteknar kröfur til flutninga á hættulegum farmi innan Evrópusambandsins. Heimild er til að veita undanþágur frá þeim kröfum þegar um er að ræða flutninga á yfirráðasvæði tiltekinna ríkja. Með þessari gerð er verið að bæta við undanþágum vegna slíkra flutninga. Ekki áhrif hér kostnaður óverulegur.

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Um er að ræða ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB um að heimila aðildarríkjum tilteknar undanþágur í samræmi við tilskipun 2008/68/EB.Efnisútdráttur: Flutningur á hættulegum farmi milli aðildarríkja og milli aðildarríkja og landa utan Evrópusambandsins þarf að uppfylla kröfur sem fram koma í viðaukum I., II. og III. við tilskipun 2008/68/EB.Í viðaukunum eru jafnframt skrár með landsbundnum undanþágum sem heimilt er að nýta vegna sérstakra innlendra aðstæðna.Tiltekin aðildarríki, sem listuð eru upp í viðauka við ákvörðun þessa, hafa sótt um undanþágu frá kröfum um flutning á hættulegum farmi samkvæmt tilskipuninni.Ákvörðunin beinist að þeim aðildarríkjum sem sótt hafa um undanþágu og er þeim með henni heimilað að flytja hættulegan farm á eigin yfirráðasvæði í samræmi við þær.Ísland er ekki meðal þeirra landa sem talin eru upp í viðauka við gerðina.Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Engin áhrif hér á landi þar sem undanþágurnar eiga eingöngu við á yfirráðasvæði viðkomandi ríkja. Ísland er ekki meðal þeirra ríkja sem sótt hafa um undanþágu samkvæmt ákvörðuninni.Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Lagastoðin er 4. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 77/2019.Talið er óþarft að innleiða ákvörðunina.Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitar-félaga og atvinnulífs og almennings, ef einhver er: Kostnaður við innleiðingu þessarar reglugerðar er metinn enginn.Tilgreining á hagsmunaaðilum: Vinnueftirlitið.Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Nei.Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Nei. 

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 4. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Talið er óþarft að innleiða ákvörðunina.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32021D1436
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 312, 3.9.2021, p. 3
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Dagsetning tillögu ESB
C/D numer D074913/01
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB