DCC: Bretland - ­32021D1895

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1895 of 28 October 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1895 frá 28. október 2021 um að koma á jafngildi COVID-19-vottorða sem gefin eru út í Sameinaða konungsríkinu Stóra-Bretlandi og Norður-Írlandi og vottorða sem gefin eru út í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/953, til þess að greiða fyrir réttinum til frjálsrar farar innan Sambandsins
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 08 Staðfesturéttur
Svið (EES-samningur, bókun) 31 um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 380/2021
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðun sem felur í sér að vottorð um bólusetningu gegn COVID-19 eða afstaðna COVID-19 sýkingu, gefin út af Bretlandi í samræmi við "UK COVID Certificates" kerfið, séu jafngild stafrænum evrópskum vottorðum gefin út á grundvelli reglugerðar (ESB) 2021/953.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð Á ekki við
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Ákvörðunin hefur verið innleidd í íslenskan rétt með c-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar um sóttkví og einangrun og sóttvarnaráðstafanir á landamærum Íslands nr. 1240/2021. Lagastoð reglugerðarinnar er 12., 13., 14. og 18. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing í vinnslu

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Enginn

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Heilbrigðisráðuneytið

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32021D1895
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 384, 29.10.2021, p. 112
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur