32021R0699

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/699 of 21 December 2020 amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the instructions for continued airworthiness, the production of parts to be used during maintenance and the consideration of ageing aircraft aspects during certification

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/699 frá 21. desember 2020 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 748/2012 að því er varðar leiðbeiningar um áframhaldandi lofthæfi, um framleiðslu á hlutum sem nota á við viðhald og um að taka tillit til þátta sem tengjast öldrun loftfara við vottun
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 13 Flutningar, 13.06 Almenningsflug
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 257/2021
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Með gerðinni er verið að bæta og leiðrétta ákvæði í reglugerð (ESB) 748/2012 sem snúa að leiðbeiningum um áframhaldandi lofthæfi loftfara. Ákvæðin þóttu ekki nógu skýr. Jákvæð áhrif og óverulegur kostnaður

Nánari efnisumfjöllun

Markmið sem að er stefnt: Markmið með gerðinni er að bæta og leiðrétta ákvæði í reglugerð (ESB) 748/2012 sem snúa að leiðbeiningum um áframhaldandi lofthæfi loftfara.
Aðdragandi: Í reglugerð (ESB) nr. 748/2012 er mælt fyrir um kröfur um þróun og aðgengi að leiðbeiningum um áframhaldandi lofthæfi hluta og búnaðar fyrir almenningsloftför.
Leiðbeiningar um áframhaldandi lofthæfi loftfara verða að vera settar fram af handhafa samþykkis fyrir hönnun, e. design approval holders, og eiga að tryggja að varan/loftfarshluturinn haldi lofthæfi sínu út ætlaðan líftíma.
Núgildandi reglur eru ekki nægilega skýrar og geta verið túlkaðar á mismunandi hátt. Með þessari gerð eru sett fram ákvæði til að skýra og leiðrétta ákvæðin auk þess sem sett er fram skilgreining á því hvað telst vera leiðbeiningarefni um áframhaldandi lofthæfi.
Efnisútdráttur: Með þessari tillögu að reglugerð eru settar fram breytingar og leiðréttingar á reglugerð (ESB) nr. 748/2012 að því er varðar leiðbeiningar um áframhaldandi lofthæfi, framleiðslu hluta sem nota á við viðhald og varðandi öldrunarþætti loftfara við vottun.
Með gerðinni er breytt og leiðrétt ákvæði sem hægt er að túlka á mismunandi hátt um skilgreiningu á hvað telst vera leiðbeiningarefni um áframhaldandi lofthæfi loftfara.
Í gerðinni er einnig kveðið á um að heimilt sé að framleiða ákveðna hluti án þess að staðfesta þurfi samræmi þeirra við viðurkennd hönnunargögn með útgáfu EASA eyðublaðs nr. 1 auk þess sem uppsetning slíkra hluta er leyfð í tegundarviðurkenndar vörur.
Þá snýr gerðin einnig að reglum um öldrun loftfara og ákvæði reglugerðar (ESB) 748/2012 samræmd við reglur um öldrun sem kveðið er á um í reglugerðum (ESB) 2020/1159 og (ESB) 2019/1383.
Umsögn: helstu breytingar, mati á umfangi, og áhrif hér á landi: Lítill áhrif þar sem ekki eru margir handhafar samþykkis fyrir hönnun. Þrjú hönnunarfyrirtæki eru hér á landi sem eru með takmarkað af hönnun. Krafan er nú þegar til staðar en ekki skýr. Því ætti þetta að vera lítil breyting fyrir þessi þrjú fyrirtæki. Umráðendur loftfara fá skýrari leiðbeiningar til að setja í viðhaldsáætlanir loftfara sinnar.
Lagastoð fyrir innleiðingu gerðar: Lagastoðin er 7. mgr. 28. gr., sbr. 145. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 með síðari breytingum.
Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 380/2013 um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja.
Mat eða tilgreining á kostnaði hins opinbera, sveitar-félaga og atvinnulífs og almennings, ef einhver er: Kostnaður við innleiðingu þessarar reglugerðar er metinn óverulegur.
Skörun við starfssvið annarra ráðuneyta: Nei.
Horizontal issues: sektir, aðrar refsingar, stofnanir, lönd utan EES: Nei.
Þörf fyrir EFTA-komment – aðlaganir sem þegar eru í gildi vegna undanfarandi gerða: Nei.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Lagastoðin er 7. mgr. 28. gr., sbr. 145. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998. Rétt væri að reglugerðin yrði innleidd með breytingu á reglugerð nr. 380/2013 um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Innviðaráðuneytið
Ábyrg stofnun Samgöngustofa

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32021R0699
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 145, 28.4.2021, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

C/D numer C(2020)9326
Dagsetning tillögu
Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur