32021R1042

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1042 of 18 June 2021 laying down rules for the application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1042 frá 18. júní 2021 um reglur um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132 að því er varðar tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingarkerfi skráa og niðurfellingu framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2244
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 22 Félagaréttur
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 161/2022
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1042 frá 18. júní 2021 voru gerðar breytingar á tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingakerfi skráa samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1132. Umræddar tækniforskriftir og verklagsreglur voru fyrst settar með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 sem felld hefur verið úr gildi.

Nánari efnisumfjöllun

Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 frá 8. júní 2015 var kveðið á um nauðsynlegum tækniforskriftir og verklagsreglur fyrir samtengingakerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB. Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/884 var felld úr gildi með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2244. Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2244 hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn en hún er felld úr gildi með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/1042. Framangreindar framkvæmdarreglugerðir kveða á um þá tæknistaðla og verklagsreglur sem Skatturinn, sem starfrækir fyrirtækjaskrá, þarf að viðhafa og innleiða svo hægt sé að veita þær upplýsingar úr fyrirtækjaskrá sem tilskipun (EB) 2009/101/EB, fallin úr gildi, nú tilskipun (ESB) 2017/1132 tekur til, í gegnum samtengingarkerfið sem framkvæmdastjórn ESB hefur sett upp.Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/884 var innleidd í íslenska löggjöf með reglugerð nr. 841/2018 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB. Eins og fyrr segir er framangreind tilskipun frá 2009 fallin úr gildi og er nú kveðið á um samtengingarkerfið í tilskipun (ESB) 2017/1132.Gert er ráð fyrir því að framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/1042 verði innleidd með sama hætti í íslenska löggjöf og framkvæmdareglugerð (ESB) 2015/884.  

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð Á ekki við
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Gert er ráð fyrir ný reglugerð verði sett og birt í Stjórnartíðindum þar sem gerðin sem um ræðir verður innleidd með tilvísunaraðferð, með stoð í 158. gr., sbr. 2. mgr. 147. gr., laga nr. 2/1995, um hlutafélög, 135. gr., sbr. 2. mgr. 121. gr., laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, og 11. gr. laga nr. 17/2003, um fyrirtækjaskrá. Um leið verði felld úr gildi reglugerð nr. 841/2018 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/884 um að koma á nauðsynlegum tækniforskriftum og verklagsreglum fyrir samtengingarkerfi skráa sem komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/101/EB.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Menningar- og viðskiptaráðuneytið

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32021R1042
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 225, 25.6.2021, p. 7
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 61, 22.9.2022, p. 126
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 246, 22.9.2022, p. 130