32022D0677

Commission Implementing Decision (EU) 2022/677 of 31 March 2022 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the glossary of common ingredient names for use in the labelling of cosmetic products
Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð í skoðun hjá Íslandi, Liechtenstein og Noregi til upptöku í EES-samninginn
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.16 Snyrtivörur

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/677 frá 31. mars 2022 um setningu orðaskrár yfir almenn heiti innihaldsefna til notkunar við merkingu á snyrtivörum.

Nánari efnisumfjöllun

Skrá yfir heiti innihaldsefna í snyrtivörum er breytt.  Heiti innihaldsefna á listanum verða núna 30 070 talsins en voru áður 26 491 talsins og er því fjölmörgum heitum bætt við listann ásamt því að leiðréttingar eru gerðar á heitum innihaldsefna sem voru ekki rétt tilgreind. Fyrir litgjafa sem eru ekki til hárlitunar verða CI númer litgjafans skráð í skrá yfir heiti innihaldsefna í snyrtivörum skv.  1. lið 19 gr.  reglugerðar (EB) nr. 1223/2009 um snyrtivörur.Sum ilmefni hafa ekki heiti samkvæmt INCI nafnakerfi og þeim er nú bætt á listann með þeim „lyktarefnaheitum sem hefð er fyrir að nota við merkingar á snyrtivörum.Nýjan lista yfir almenn heiti innihaldsefna sem farið er fram á skv. 33. gr. snyrtivörureglugerðar (EB) nr. 1223/2009 er að finna í viðaukanum við þessa ákvörðun.Ákvörðun (ESB) 2019/701 er felld úr gildi með þessari ákvörðun.Ákvörðunin tekur gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og kemur til framkvæmda 29. apríl 2023 en heimilt er að notast við heitin sem koma fram í viðauka til merkingar á snyrtivörum nú þegar.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Breyta þarf reglugerð nr. 577/2013 um snyrtivörur. Reglugerðin verður innleidd með tilvísunaraðferð.
Lagastoð er að finna í 7. tölul. 1. mgr. 11 gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32022D0677
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 127, 29.4.2022, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB