32022D1006

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1006 of 24 June 2022 on the unresolved objections regarding the terms and conditions of the authorisation of the biocidal product family Alphachloralose Pasta referred by France and Sweden in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 279/2022
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðunin nær yfir skyldar sæfivörur Alpachloralose Pasta, sem innihalda virka efnið alfaklóralós (CAS no: 15879-93-3) sem virkt efni, sem voru samþykktar í Frakklandi og Svíþjóð 2018 og 2019. Árið 2019 voru tilfelli um fylgieitrun í köttum og hundum tilkynnt í Frakklandi og Svíþjóð. Seinna voru tilfellinn staðfest tilfelli af eitrun vegna alfaklóralós.

Í kjölfarið tók framkvæmdarstjórnin ákvörðun að skyldu vörunnar uppfylltu ekki kröfur listaðar í iii-lið b-liðar 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) 528/2012 um viðeigandi lágmörkun á áhættu gagnvart mönnum og umhverfi. Vörurnar skulu því ekki vera samþykktar nema aðildaríki telji svo að það valdi óhlutfallslega meiri skaða að samþykja ekki vörurnar.

Nánari efnisumfjöllun

Samþykkt var þann 21. október 2019 og 5. mars 2018 í Frakklandi og Svíþjóð notkun á flokki skyldra sæfivara Alphachloralose Pasta, sem innihalda virka efnið alfaklóralós, í vöruflokki 14; nagdýraeitur.Árið 2019 voru tilfelli um eitranir og fylgieitranir í köttum og hundum tilkynnt til Frakklands og Svíþjóðar. Í kjölfarið tilkynntu bæði löndin breytingar á skilyrðum leyfisveitingar þar sem Frakkland bætti við upplýsingum á fylgimiða varðandi hættu og Svíþjóð takmarkaði notkun við þjálfaða fagmenn og skilyrði um notkun vörunnar þar sem hún myndi ekki vera notuð í nágrenni við ketti og fjarlægja þyrfti hræ dauðra mýsa sem eitrað var fyrir með vörunni.Danmörk og Þýskaland vísuðu andmælum sínum á breytingum á leyfisveitingum til samræningarhópsins. Í tilfelli Þýskalands þótti Frakkland ekki hafa gert nóg og í tilfelli Danmerkur er ekki lagastoð í dönskum lögum varðandi skilgreiningu á þjálfaða fagmenn sem Svíþjóð gerir kröfu um í sinni leyfisveitingu. Samkomulag náðist ekki innan samræmingarhópsins eftir samráð við aðildarríki og leyfishafa.

Í maí 2021 óskaði finnska öryggis- og efnastofnunin (Tukes) eftir áliti frá finnsku matvælastofnunni og sambandi finnskra dýralækna um áhrif alfklóralós vara á gæludýr. Finnsk yfirvöld deildu þessu áliti með framkvæmdarstjórninni að slíkar vörur valda verulegum skaða og þjáningu fyrir bæði gæludýr og villt dýr. Þar að auki fékkst staðfesting frá sænskum efnastofnuninni að um hefði verið að ræða alfaklóralós eitrun þar í landi áður.

Í kjölfarið er ákvörðun framkvæmdarstjórnarinnar að flokkur skyldu sæfivara Alphachloralose Pasta uppfylli ekki kröfur sem lagðar eru fyrir í iii-lið b-liðar 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) 528/2012 um viðeigandi lágmörkun á áhættu gagnvart mönnum og umhverfi. Ákvörðunin er í samræmi við álit fastanefndar um sæfivörur.
Flokkur skyldra sæfivara (eingarnr., R4BP3: FR-0018427-0000) skulu einungis samþykktar í aðildaríkjum sem íhuga svo að án samþykkis myndi það valda óhlutfallslega neikvæðum áhrifum á samfélagið þegar tekið er tillit til manna- og dýraheilsu og umhverfið sem verða vegna notkunar á vörunni. Notkun skal vera háð viðeigandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu, sbr. 5. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) 528/2012, sem tekur aðstæður hvers aðildarríkis til skoðunnar.

Ákvörðunin tekur gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Breyting á reglugerð 878/2014 um sæfivörur. Lagastoð í efnalögum nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32022D1006
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 168, 27.6.2022, p. 90
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 35, 4.5.2023, p. 4
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 117, 4.5.2023, p. 4