32022R0650

Commission Regulation (EU) 2022/650 of 20 April 2022 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for sodium diacetate (E 262(ii))
Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð í skoðun hjá Íslandi, Liechtenstein og Noregi til upptöku í EES-samninginn
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.12 Matvæli

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2022/650 um breytingu á viðauka við Reglugerð Framkvæmdarstjórnarinnar (EB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum á lista í viðaukum II og I við Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 hvað varðar skilgreiningar fyrir natríum díasetat (E 262(ii)).

Nánari efnisumfjöllun

Magni frjálsrar ediksýru í aukefninu breytt úr 39-41% í 39-43

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Reglugerð verður innleidd samkvæmt heimild í a lið 31. gr. í lögum nr. 93/1995. Þarf að innleiða sem breytingu á reglugerð 397/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32022R0650
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 119, 21.4.2022, p. 65
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB