Næringar- og heilsufullyrðingar - ­32022R0719

Commission Regulation (EU) 2022/719 of 10 May 2022 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health
Verði gerð tekin upp í EES-samninginn birtist hún hér á íslensku eftir birtingu í EES-viðbæti
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð í skoðun hjá Íslandi, Liechtenstein og Noregi til upptöku í EES-samninginn
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.12 Matvæli

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2022/719 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til að dregið sé úr sjúkdómsáhættu né þroskunar og heilbrigðis barna.

Nánari efnisumfjöllun

Gerðin varðar reglugerð (ESB) nr. 1924/2006 um næringar og heilsufullyrðingar, einkum gr. 13 í þeirri reglugerð. Samkvæmt reglugerðinni eru næringar og heilsufullyrðingar bannaðar nema þær séu heimilaðar af framkvæmdastjórn ESB í samræmi við reglugerð 1924/2006 og birtar á lista yfir leyfilegar fullyrðingar. Sótt var um leyfi fyrir fullyrðingu í samræmi við gr. 13(5) í reglugerð (ESB) nr. 1924/2006. Matvælaöryggisstofnuninni (EFSA) var falið að gefa umsögn um heilsufullyrðingu er varðar Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 (Bi-07) og þátt hennar í að auka meltanleika mjólkursykurs (laktósa) hjá einstaklingum sem eiga erfitt með að melta laktósa.  Samkvæmt áliti EFSA er ekki hægt, samkvæmt innsendum gögnum, að staðfesta samband milli neyslu á Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 (Bi-07) og jákvæðra lífeðlisfræðilegra áhrifa hjá einstaklingum með laktósaóþol.  Á grundvelli ályktana EFSA hafnar framkvæmdastjórnin umsókninni.   

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Reglugerðin verður innleidd sem ný reglugerð með tilvísun í reglugerð (EB) nr. 1924/2006 og með stoð i lögum um matvæli nr. 93/1995.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32022R0719
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 134, 11.5.2022, p. 1
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB