32022R1250

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1250 of 19 July 2022 concerning the authorisation of ethyl acrylate, pentyl isovalerate, butyl 2-methyl butyrate, 2-methylundecanal, (2E)-methylcrotonic acid, ethyl (E,Z)-deca-2,4-dienoate, butan-2-one, cyclohexyl acetate, 3,4-dimethylcyclopentan-1,2-dione, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, phenethyl butyrate, hexyl phenylacetate, 4-methylacetophenone, 4-methoxyacetophenone, 3-methylphenol, 3,4-dimethylphenol, 1-methoxy-4-methylbenzene, trimethyloxazole and 4,5-dihydrothiophen-3(2H)-one as feed additives for all animal species

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1250 frá 19. júlí 2022 um leyfi fyrir etýlakrýlati, pentýlísóvalerati, bútýl-2-metýlbútýrati, 2-metýlúndekanali, (2E)-metýlkrótónsýru, etýl-(E,Z)-deka-2,4-díenóati, bútan-2-óni, sýklóhexýlasetati, 3,4-dímetýlsýklópentan-1,2-díóni, 5-etýl-3-hýdroxý-4-metýlfúran-2(5H)-óni, fenetýlbútýrati, hexýlfenýlasetati, 4-metýlasetófenóni, 4-metoxýasetófenóni, 3-metýlfenóli, 3,4-dímetýlfenóli, 1-metoxý-4-metýlbenseni, trímetýloxasóli og 4,5-díhýdróþíófen-3(2H)-óni sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 01 Heilbrigði dýra og plantna, 01.02 Fóður
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 291/2022
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framkvæmdareglugerð Framkvæmdastjórnarinnar (EB) 2022/1250 frá 19. júlí 2022 leyfi fyrir o ethyl acrylate, pentyl isovalerate, butyl 2-methyl butyrate, 2-methylundecanal, (2E)-methylcrotonic acid, ethyl (E,Z)-deca-2,4-dienoate, butan-2-one, cyclohexyl acetate, 3,4-dimethylcyclopentan-1,2-dione, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, phenethyl butyrate, hexyl phenylacetate, 4-methylacetophenone, 4-methoxyacetophenone, 3-methylphenol, 3,4-dimethylphenol, 1-methoxy-4-methylbenzene, trimethyloxazole og 4,5-dihydrothiophen-3(2H)-one sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Reglugerðin verður innleidd á grundvelli laga nr. 22/1994 og sem breyting á reglugerð nr. 1205/2021.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðingarvinnu lokið (tilkynnt til ESA – form 1) eða þarfnast ekki innleiðingar

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32022R1250
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 191, 20.7.2022, p. 13
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur
Tilvísun í EES-viðbæti EEA Supplement No 48, 29.6.2023, p. 3
Tilvísun í stjórnartíðindi ESB OJ L 164, 29.6.2023, p. 3