32023D0423

Commission Implementing Decision (EU) 2023/423 of 24 February 2023 on a pilot project to implement the administrative cooperation provisions relating to regulated professions set out in Directives 2005/36/EC and (EU) 2018/958 of the European Parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System and to integrate the database of regulated professions into that system (Text with EEA relevance)


iceland-flag
Þýðing EES-gerðar birtist hér á íslensku við upptöku í EES-samninginn og birtingu í EES-viðbæti.
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 07 Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi, 07.A Almennt kerfi, viðurkenning á starfsreynslu og sjálfvirk viðurkenning
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 279/2023
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Framkvæmdareglugerð um reynsluverkefni sem snýr að kostum þess að sameina tvo vefi ESB er halda utan um lögverndun starfa og viðurkenningu faglegrar menntunar og samskipti stjórnvalda aðildarríkja um þau mál.

Nánari efnisumfjöllun

Framkvæmdastjórn ESB hefur haldið úti tveimur vefsíðum sem snúa að viðurkenningu faglegrar menntunar. Annars vegar er um að ræða gagnagrunn yfir öll lögvernduð störf á innri markaði EES, sjá https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Hins vegar upplýsingakerfi innri markaðarins, IMI, sjá https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm.  Fyrri vefurinn (Regulated professionas database) er leitarbær grunnur sem heldur utan um öll störf innan EES sem njóta lögverndunar. Þar er hægt að lesa lýsingu á inntaki starfs, hvaða hættur almannaöryggi stafar af vankunnáttu við iðkun þess (rök fyrir lögverndun), menntun sem krafist er o.fl.  Síðari vefurinn (Internal Market Information System - IMI) er samskiptagrunnur þar sem stjórnvöld á innri markaði EES geta átt samskipti, skipst á upplýsingum þegar kalla þarf eftir skýringum á gögnum er fylgja með umsóknum frá einstaklingum um viðurkenningu faglegrar menntunar, geta tilkynnt nýjar greinar sem falla undir Viðauka V í tilskipun 2005/36/EB (t.d. læknar, hjúkrunarfræðingar, tannlæknar, arkitektar) o.s.frv. IMI skiptir einnig máli varðandi framkvæmd Evrópska fagskírteinisins sem tekið var upp með breytingatilskipuninni 2013/55/ESB og innleitt var með lagabreytingu og reglugerð hér á landi 2020.  Ráðgert er að sameina þessa tvo vefi í einn og var framkvæmdareglugerð ESB um reynsluverkefni fyrir stjórnsýslusamstarf vegna þeirrar breytingar samþykkt 24. febrúar 2023. Textinn er merktur með þýðingu fyrir EES (EEA relevance) og er stefnt að því að taka hann inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar.  Fyrrnefndu reynsluverkefni er ætlað að leiða í ljós kosti sameiningar þessara tveggja vefja og tekur til hlutverks lögbærra stjórnvalda, samhæfingaraðila og felur í sér ítarlega upptalningu á atriðum sem snúa að tæknilegri virkni hins nýja vefjar. Vefurinn er ómissandi hluti af starfsemi innri markaðarins og borðleggjandi að Ísland sé með í þeirri vegferð eftir því sem kostur er á og eftir er kallað.  

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Engar laga- eða reglugerðabreytingar
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Ekki vitað

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023D0423
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 61, 27.2.2023, p. 62
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur