32023D0458

Commission Implementing Decision (EU) 2023/458 of 1 March 2023 on the non-approval of certain active substances for use in biocidal products in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council


iceland-flag
Þýðing EES-gerðar birtist hér á íslensku við upptöku í EES-samninginn og birtingu í EES-viðbæti.
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 235/2023
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðunin felur í sér að samþykkja ekki þau 8 virku efni, sem skráð eru í viðauka við ákvörðunina, sem fyrirliggjandi virk efni til notkunar í sæfivörur í þeim vöruflokkum sem þar eru tilgreindir.
Ákvörðunin öðlaðist gildi á 20 degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Nánari efnisumfjöllun

Virku efnin eru ekki samþykkt í tilgreindum vöruflokkum vegna þess að þáttakendur höfðu eða eru talin hafa dregið stuðning sinn til baka og enginn tilkynnt um áhuga sinn á að taka yfir hlutverk þátttakanda, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1062/2014.Samsetningar virks efnis/vöruflokks sem eru ekki samþykktar:-          Díálklóríð pentahýdroxíð í vöruflokki 2.-          Natríum N-(hýdroxýmetýl) glýsínat í vöruflokki 6.-          Hvarfmassi títandíoxíðs og silfurklóríðs í vöruflokkum 1, 2, 6, 7, 9, 10 og 11.-          (Bensýloxý)metanól í vöruflokki 13.-          Silfurklóríð í vöruflokki 1.-          7a-etýldíhýdró-1H,3H,5H-oxasóló[3,4-c]oxasól (EDHO) í vöruflokkum 6 og 13.-          Cis-1-(3-klórallýl)-3,5,7-tríasa-1-asóníaadamantanklóríð (cis CTAC) í vöruflokkum 6 og 13.-          Metenamín 3-klórallýlklóríð (CTAC) í vöruflokkum 6, 12 og 13.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf ákvörðunina með tilvísunaraðferð í reglugerð nr. 878/2014 um sæfivörur.
Lagaheimild er í 3. tl. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Áætlaður kostnaður hins opinbera Innan fjárhagsáætlunar

Ábyrgðaraðilar

Ábyrgt ráðuneyti Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Ábyrg stofnun Umhverfisstofnun

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023D0458
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 67, 3.3.2023, p. 51
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Staðfestur gildistökudagur