32023D0460

Commission Implementing Decision (EU) 2023/460 of 2 March 2023 postponing the expiry date of the approval of imidacloprid for use in biocidal products of product-type 18 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
  • Tillaga sem gæti verið EES-tæk

  • Gerð í skoðun hjá EES-EFTA ríkjunum

  • Drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar í skoðun

  • Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar samþykkt en hefur ekki öðlast gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn og í gildi

  • Tekin upp í EES-samninginn en ekki lengur í gildi

Staða og svið tillögu/gerðar

Staða tillögu/gerðar ESB gerð sem hefur verið tekin upp í EES-samninginn og er í gildi
Svið (EES-samningur, viðauki) 02 Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, 02.15 Hættuleg efni
Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar (JCD) 235/2023
Samþykktardagur ákvörðunar sameiginlegu nefndarinnar
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt á EES-svæðinu
Staðfestur gildistökudagur
Í gildi á EES-svæðinu

Almennar upplýsingar

Útdráttur

Ákvörðunin felur í sér frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir imídaklópríð til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 til 31. desember 2025.
Ákvörðunin öðlaðist gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandins.

Nánari efnisumfjöllun

Samþykki fyrir imídaklópríð til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18 rennur út 30. júní 2023. Sótt hefur verið um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu og hefur Þýskaland, sem lögbært matsyfirvald, ákveðið að vinna þurfi fullnaðarmat á umsókninni. Af ástæðum sem umsækjandi fær ekki ráðið við, þykir líklegt að samþykkið fyrir imídaklópríð renni út áður en ákvörðun hefur verið tekin um endurnýjun og þess vegna er lokadegi samþykkis frestað til 31. desember 2025.

Staða innan stjórnsýslunnar

Stofnun hefur lokið yfirferð
Þörf á aðlögun í ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar Ekki þörf á aðlögun
Fagráðuneyti hefur lokið vinnu við upplýsingablað og samþykkir drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar
Utanríkisráðuneyti hefur veitt samþykki fyrir því að drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar séu send til ESB

Innleiðing

Innleiðing Reglugerð - breyting eða ný
Tilgreinið hvaða lög eða reglugerð þarf að setja eða breyta Innleiða þarf ákvörðunina með tilvísunaraðferð í reglugerð nr. 878/2014 um sæfivörur.
Lagaheimild er í 3. tl. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Staða innleiðingarvinnu Innleiðing ekki hafin

Áhrif

Mat á áhrifum og sérstökum hagsmunum Íslands Tvær sæfivörur í vöruflokki 18 sem innihalda virka efnið imídaklópríð eru með markaðsleyfi á Íslandi. Skilyrði fyrir veitingu markaðsleyfis fyrir sæfivöru er að virku efnin hafi verið samþykkt vegna viðkomandi vöruflokks, sbr. a)-lið, 1. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 528/2012 (BPR). Ef skilyrðunum sem um getur í 19. gr. er ekki fullnægt ber lögbært yfirvald aðildarríkis (hér Umhverfisstofnun) að afturkalla eða breyta leyfi sem það hefur veitt, sbr. 1. mgr. 48. gr. BPR.

Innleiða þarf ákvörðunina í reglugerð nr. 878/2014 um sæfivörur áður en lokadagur samþykkis rennur upp, þ.e. 30. júní 2023.
Áætlaður kostnaður hins opinbera Aukakostnaður
Nánari útskýring á kostnaði, þ.á.m. á hvern hann fellur Líklega hefur frestun á lokadegi samþykkis fyrir imídaklópríð þau áhrif að framlengja þurfi gildistíma markaðsleyfis fyrir einni vöru. Aukakostnaður fælist í vinnu sérfræðings og myndi falla á Umhverfisstofnun.

Samþykktar gerðir birtar í Stjórnartíðindum ESB

CELEX-númer 32023D0460
Samþykktardagur hjá ESB
Samþykkt tilvísun í Stjórnartíðindi ESB OJ L 67, 3.3.2023, p. 58
Þennan dag skulu skilyrði uppfyllt í ESB

Vinnslustig (pipeline stage)

Samþykktardagur i ESB

Ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar

Sendingardagur EFTA á drögum að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar til framkvæmdastjórnarinnar
Samþykktardagur
Staðfestur gildistökudagur